Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Flickor målar på en väg.

Grundskola

Till Falkenbergs grundskola är ditt barn välkommen året barnet fyller sex och ska börja förskoleklass. Barn har förtur till skolan i närområdet men det finns också möjlighet som vårdnadshavare att söka valfri skola. Förskoleklassen är frivillig men alla barn har skolplikt från året de fyller 7 till året de fyller 16.

I Falkenberg finns flera kommunala grundskolor spridda geografiskt över hela kommunen. Kommunens skolor arbetar utifrån visionen "Alla ska lyckas" där alla elever har progression i sitt lärande och mår bra i skolan.

Börja i förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform för barn från och med höstterminen året de fyller 6 år och till dess de börjar grundskolan. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får en naturlig övergång mellan förskola och skola. 

I slutet av januari varje år görs ett utskick om anmälan till förskoleklass till alla blivande sexåringar som är folkbokförda i Falkenbergs kommun. Informationen skickas hem och finns tillgänglig här på vår webbplats. Informationsbrev 2017PDF

Val av grundskola

De flesta barn går på den anvisade skolan som ligger närmast hemmet. Du som vårdnadshavare har även möjlighet att ansöka om plats på en annan skola för ditt barn. Ansökan ska göras före skolstarten genom skolstartstjänsten. På Falkenbergs Montessoriskola gäller speciella intagningsregler.

I centrumskolorna kan det vissa år hända att alla barn i ett upptagningsområde inte får plats på en skola och då kan barnet få plats på en annan centrumskola i närområdet.

Val av fristående skola eller skola i annan kommun

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn på en fristående skola i Falkenbergs kommun eller på en skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan.

Sidan uppdaterad: 2017-05-02