Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
målarbild

Aktiviteter på Familjecentralen

Familjecentralen – En mötesplats. Familjecentralen Skogstorp vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Det är en öppen, vänlig och trygg plats där barn kan leka och utvecklas. Det är också en plats för föräldrar att umgås och utbyta erfarenheter. Här kan ni besöka barnavårdscentralen, stanna en stund på öppna förskolan. Här kan ni få råd och stöd, enskilt eller i grupp, till exempel då det gäller frågor som rör föräldraskap och relationer. Här erbjuds olika former av föräldragrupper.

Föräldragruppsträff med tema- Babycafe!

Varje tisdag är här öppet för dig förälder med det lilla barnet 0-12 månader mellan 9.30-12.00. Varje vecka har vi ett speciellt tema. Hitta programmet under länkar.
På babycafé deltar arbetslaget tillsammans. Det är en trygghet för föräldrarna att få kontakt med alla på familjecentralen. Och för personalen ger just en sådan   samverkanssituation, en helhet och ett "gemensamt vi".

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är ett enkelt sätt för dig att med medveten och kärleksfull beröring fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn. En KÄR- LEK som skapar närhet och en känsla av välmående.
Kursen omfattar 5 träffar. Lämplig ålder 1-6 månader.
För information och anmälan kontakta:Susanne Ekman på Familjecentralen.

Småbarnsrytmik

Sjunga, gunga, vagga!
På Familjecentralen har vi Småbarnsrytmik  på torsdagar mellan 10.00-12.00 då vi har småbarnsöppet, 0-18 månader.
Babyrytmik kl. 10.30 - Ingen föranmälan
"Bjud upp den bebis på en dans med små, små steg. Här dansas både samba och vals"


BVC/Familjecentralen Skogstorp

Öppna förskolan - ett lekfullt väntrum till BVC
När livet precis har börjat är föräldrarna allt - trygghet, kärlek och omsorg. Vår ambition är att med olika medel och våra kompetenser i större utsträckning är förr, kunna bidra med att vägleda föräldrarna under barnets uppväxt så att alla får en hälsosam start (0-6 år)! Barnsjuksköterska Ulrika Andersson arbetar dagligen på BVC/Familjecentralen Skogstorp.

Råd och stöd

Jennie-Ann Svensson, socionom, arbetar både i den öppna verksamheten och på våra öppna föräldragruppsträffar med tema - babycafé med att ge råd och stöd.
Som socionom på familjecentralen är rollen bland annat att lära känna föräldrar och barn i ett tidigt skede för att vid eventuella behov och svårigheter kunna erbjuda råd och stöd både enskilt och i grupp.

Föräldraträffar ABC -
Alla Barn i Centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om. ABC består av fyra kostnadsfria träffar kring varsitt tema. Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider

Öppen förskola

Öppen förskola vänder sig till barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig i förväg. Hit kan du komma tillsammans med ditt/dina barn för att träffa andra föräldrar och barn. Här erbjuds en varierad verksamhet med till exempel sång, rytmik, dans, lek och skapande. Här kan du knyta kontakter med andra föräldrar. Du kan också få stöd i ditt föräldraskap av personalen om du har funderingar eller frågor.

Sidan uppdaterad: 2017-08-15