Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Målande barn på förskola

Förskola

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. I förskolan har leken en stor betydelse och verksamheten bygger på barns nyfikenhet och behov av att få utforska sin tillvaro. Förskolan betonar helhetssynen, omsorg, lärande och utveckling, där barnets alla förmågor tillvaratas.

Falkenbergs kommun erbjuder barn som är folkbokförda i kommunen plats i förskola eller familjedaghem. Alla barn i åldrarna 1-5 år har rätt till förskoleverksamhet under 15 timmar fördelat på minst tre dagar i veckan. Rätten till avgiftsbefriad allmän förskola gäller från och med hösten samma år som barnet fyller tre år.

De barn vars föräldrar jobbar eller studerar får förskola i den omfattning som behövs utifrån arbete och studier. Våra öppettider är vardagar mellan 6:30 och 18:30.

I Falkenberg finns ett antal kommunala och fristående förskolor. De fristående har en annan huvudman än kommunen. Dessa har sin egen kö.

Är du nyfiken på hur vi arbetar i förskolorna i Falkenberg?

Välkommen att ta del av en film som vi skapat i syfte att synliggöra hur förskolan arbetar med det goda lärandet för alla barn i Falkenberg.

Omsorg kvällar, nätter och helger på Nattugglans förskola

Om behov finns av omsorg under kvällstid, nätter och helger erbjuds förskolan Nattugglan i mån av plats. Placering är till för de barn vars vårdnadshavare har studie- eller arbetstider som gör att lämning och hämtning inte kan ske inom de ordinarie öppettiderna, som är 06.30-18.30. I väntan på plats kan placering erbjudas på annan förskola inom ordinarie öppettider.

Omsorg morgon och kvällar på Tallkottens förskola

Om behov finns av omsorg under tidig morgon och kväll mellan kl. 05.30-20.30 erbjuds detta på Tallkottens förskola i mån av plats på Halmstadvägen. Placering är till för de barn vars vårdnadshavare har studie- eller arbetstider som gör att lämning och hämtning inte kan ske inom de ordinarie öppettiderna som är 06.30-18.30.

Omsorg morgon och kvällar i Ullaredsområdet

Om behov finns av omsorg under tidig morgon och kväll mellan kl. 05.30-20.30 erbjuds detta på Äppelbackens förskola i Ullared.Placering är till för de barn vars vårdnadshavare har studie- eller arbetstider som gör att lämning och hämtning inte kan ske inom de ordinarie öppettiderna som är 06.30-18.30.

Förskola på loven

För dig som inte har ett 12 månaders abonnemang på fritids eller förskola, för att du till exempel är arbetslös eller ditt barn endast går i allmän förskola, finns möjlighet att köpa plats på förskola och fritids på loven.

Sommaröppet på förskolan

Alla kommunens förskolor är inte öppna under hela sommaren. Ett antal förskolor har öppet i varje område veckorna 28-31. Din förskola kommer att informera vilken förskola som gäller för ditt barn om du har behov av förskola under dessa veckor.

Sidan uppdaterad: 2018-01-29