Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Likabehandling våren 2014

Fråga 1
KönFråga 2

Fråga 3
Vilken enhet studerar du på?
Multiple selection


Fråga 4
Anser du dig vara insatt i skolans likabehandlingsplanFråga 5
Jag känner mig trygg i skolan


Fråga 6
Har du blivit kränkt av en lärare de senaste fem månaderna?


Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9
Har du blivit kränkt av en elev de senaste fem månaderna?


Fråga 10

Fråga 11

Fråga 12
Har du någonsin utsatts för diskriminering av skolan de senaste fem månaderna?
Multiple selection


Fråga 13

Fråga 14
Har du märkt att någon annan elev blivit utsatt för diskriminering av skolan de senaste fem månaderna?
Multiple selection


Fråga 15

Fråga 16
Anmälde du händelsen?


Fråga 17
Om ja hur hanterades ärendet?
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Kan ej besvara Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Inte alls
Bemötande

Ärendehantering

Stöd

Uppföljning
Fråga 18

Fråga 19
Jag känner mig respekterad från personalen när det gäller min/mitt
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Kan ej besvara Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Ålder

Kön

Sexuell läggning

Etnicitet

Funktionsnedsättning

Utseende

Ideologisk ståndpunkt

Religion

Könsidentitet
Fråga 20
Jag känner mig respekterad från de studerande när det gäller min/mitt
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Kan ej besvara Stämmer helt Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Ålder

Kön

Sexuell läggning

Etnicitet

Funktionsnedsättning

Utseende

Ideologisk ståndpunkt

Religion

Könsidentitet
Fråga 21

Sidan uppdaterad: 2014-04-22