Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Enheten för modersmål och flerspråkighet

Enheten för modersmål och flerspråkighet ansvarar för mottagandet av barn och elever som är nyanlända i Falkenbergs förskolor och grundskolor. Enheten ansvarar även för att anordna modersmålsstöd och modersmålsundervisning till alla barn och elever som har rätt till det.

Modersmålsundervisningen ska ge stöd i elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Modersmålsstödet i förskolan är en naturlig del i verksamheten och erbjuder därför inte särskild undervisning i modersmålet. Att utveckla barnets alla språk ingår som en naturlig del i förskolan.

Sidan uppdaterad: 2017-11-20