Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Händer

Elevhälsa och stöd

För att klara skolan är det viktigt att alla elever mår bra och får rätt stöd. Skolans elevhälsoarbete är främst hälsofrämjande, förebyggande och stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål.

På varje enskild skola finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamen ingår skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamen har tillgång till skolläkare. Varje skola stödjer och anpassar utifrån de behov som finns på individ-, grupp- och skolnivå.

Den centrala barn- och elevhälsan och Skoldatateket arbetar på uppdrag av förskolor och skolor och har ett nära samarbete med de lokala elevhälsoteamen och personalen på varje enhet. Arbetet sker utifrån en helhetssyn och ett kvalificerat stöd erbjuds för en ökad likvärdighet och måluppfyllelse i kommunen.

Sidan uppdaterad: 2017-10-05

Hitta till Central barn-och elevhälsa