Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Google Classroom för pedagoger

Som pedagog i Falkenbergs skolor har du tillsammans med dina elever tillgång till Google Classroom som ett verktyg för att hjälpa till att skapa ordning och struktur i din skolvardag. Här finns guider och tips om hur du som pedagog använder Classroom.

Den här sidan är under uppbyggnad och kommer fyllas på efter hand.

Att starta en kurs

Hur startar du med Google Classroom och hur kommer du på banan med din första kurs? Den här filmen ger dig ett avstamp för arbetet i Google Classroom.


Att lägga till elever

Hur gör du för att lägga till och ta bort elever från dina kurser? Den här filmen visar på olika alternativ och inställningar som du använda för att underlätta elevhanteringen.


Sammanfattingar till vårdnadshavare

Google Classroom har en funktion som ger vårdnadshavare e-postnotifieringar om vilka uppgifter eleven har att göra i Classroom. Den här filmen visar hur du går tillväga för att ge vårdnadshavare denna möjlighet.


Att skapa en ny uppgift i Classroom

Uppgifterna utgör kärnan i arbetet på en kurs i Classroom. I den här filmen får du se hur du skapar en inlämningsuppgift till eleverna och hur du biforgar olika typer av dokument och bilagor i denna.

Denna film är uppdaterad i jan 2017 med funktionen för att tilldela uppgifter till enskilda elever.


Att skapa ett meddelande i Classroom

Meddelanden till eleverna i dina Classroomkurser skapar du snabbt och enkelt. Den här filmen visar hur du går tillväga.

Denna film är uppdaterad i jan 2017 med funktionen för att tilldela meddelanden till enskilda elever.


Att skapa frågor i Classroom

Frågor är en variant på uppgifter som du kan använda för snabba undersökningar, reflektioner eller utvärderingar. Den här filmen visar hur du gör och vilka varianter som finns.

Denna film är uppdaterad i jan 2017 med funktionen för att tilldela frågor till enskilda elever.


Att återanvända saker i Classroom

Google Classroom har en funktion som låter dig återanvända material som du tidigare skapat och på så sätt spara en del tid och arbete. Den här filmen visar hur detta fungerar.

Att bygga en uppgiftsbank

Med hjälp av funktionen för att återanvända material kan du och dina kollegor skapa uppgiftbanker där ni kan spara och dela med er av ert material.

Att använda Google formulär som en del av en uppgift

Formulärsverktyget i Google drive kan bli ett kraftfullt komplement till dina uppgifter i Classroom. Den här filmen förklarar hur det hela fungerar.

Att skapa "självrättande" formulär

Formulärsverktyget kan skapa "självrättande" formulär som i kombination med Classroom kan bli ett användbart verktyg för exempelvis glosträning. Här går vi in på hur du gör för att använda denna funktion.

Sidan uppdaterad: 2017-01-17

Ett par saker att uppmärksamma

  • När du använder Google Classroom på en iPad är det viktigt att du använder de olika apparna från Google. Du bör ha apparna för Classroom, Google drive, Kalkylark, Presentationer och Dokument installerade.
  • På en dator fungerar Google Apps och Classroom bäst då du använder Google Chrome som webbläsare.