Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Google appar

Google Classroom för elever

Som elev i Falkenbergs skolor har du tillsammans med dina lärare tillgång till Google Classroom som ett verktyg för att hjälpa till att skapa ordning och struktur i din skolvardag. Här finns guider och tips om hur du som elev använder Classroom.

På en iPad

När du använder Google Classroom på en iPad är det viktigt att du använder de olika apparna från Google. Du bör ha apparna för Classroom, Google drive, Kalkylark, Presentationer och Dokument installerade.

Google Chrome-ikon

På en dator

 På en dator fungerar Google Apps och Classroom bäst då du använder Google Chrome som webbläsare.

Sidan uppdaterad: 2015-10-13

Lämna in uppgifter

Du kan göra på flera olika sätt när du lämnar in uppgifter till din lärare i Classroom. Här är ett par filmer som beskriver detta lite närmare, både då du använder dator och när du använder iPad.