Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Bokhunden

I Falkenbergs kommun har vi sex arbetande Bokhundsteam. Varje bokhundsteam består av en pedagog och en hund som är utbildade och diplomerade. På Tångaskolan arbetar läraren Johanna Lindgren med sina två hundar Elsa och Tindra, på Okomeskolan arbetar läraren Anita Johansson med sina två hundar Tuffa och Bella och på Fajansskolan arbetar läraren Sara Johansson och specialpedagogen Britt-Marie Aldén med sina hundar Bettan och Rockie.

Bokhundar är en pedagogisk resurs i den ordinarie undervisningen där syftet är att stimulera till inlärning och skapa lugn hos eleven. Forskning visar att må-bra-hormonet oxytocin bildas vid kontakt och arbete i samspel med djur. Detta gör att eleven blir lugnare och lättare kan ta till sig, samt visa sina kunskaper. Vi arbetar med att ge ökad motivation till inlärning. Bokhundsarbetet möjliggör en inkluderande lärmiljö där vi möter eleven utifrån deras egna förutsättningar och behov.

Eleverna som skall arbeta med bokhundarna väljs ut av elevhälsan på respektive skola. Innan bokhundsarbetet påbörjas informeras vårdnadshavarna och godkänner att eleven får deltaga. I arbetet kan vi till exempel träna; läsning, socialt samspel, kommunikation, matematik, tal- och språkutveckling och att bygga självförtroende. Detta gör vi genom olika övningar där hund och elev interagerar.

Vid bokhundsarbetet har vi ett avskilt utrymme där bokhundsteam och elev arbetar tillsammans. Vi följer de riktlinjer som finns för arbete med hund i offentlig verksamhet när det gäller allergier.

Bokhunden Logotyp
Sidan uppdaterad: 2017-03-18