Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Händer

Barn- och elevhälsa

Det är av största vikt att alla barn och elever mår bra och får rätt stöd. Förskolans och skolans elevhälsoarbete är främst hälsofrämjande, förebyggande och stödjer barnets och elevens utveckling mot utbildningens mål.

Barnhälsoarbetet i förskolan leds av en förskolechef och tar sin utgångspunkt i en gemensam Barnhälsoplan, som beskriver barnhälsoarbetets organisation och ansvarsfördelning. Förskolechef och specialpedagog har regelbunden avstämning kring barnhälsoarbetet.

På varje enskild skola finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamen ingår skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamen har tillgång till skolläkare. Varje skolenhet stödjer och anpassar utifrån de behov som finns på individ-, grupp- och skolnivå.

Den centrala barn- och elevhälsan leds av en enhetschef. Arbetet sker på uppdrag av förskolor och skolor i nära samarbete med de lokala barn- och elevhälsoteamen och personalen på varje enhet. Arbetet sker utifrån en helhetssyn och ett kvalificerat stöd erbjuds för en ökad likvärdighet och måluppfyllelse i kommunen.

Den övergripande verksamheten Barn- och elevhälsa leds av en verksamhetschef. I organisationen ingår; central samordnare för kommunens specialpedagoger/specialpedagoger, central samordnare för kommunens kuratorer, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, skolläkare, specialpedagog och psykolog i Skolfam samt enhetschef för Central barn- och elevhälsa och särskilda undervisningsgrupper. Verksamheten Barn- och elevhälsan har ett övergripande samarbete med övriga förvaltningar och andra aktörer.

Sidan uppdaterad: 2017-12-11

Hitta till Central barn-och elevhälsa