Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Utbildning Falkenberg

Förskola & Skola

Utbildning Falkenberg är den vision som barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg arbetar efter. För Utbildning Falkenberg står kunskap och lärande i centrum och en övertygelse att alla barn och elever kan och vill lära. Vi tror att höga förväntingar på alla barn och elever, förtroendefulla relationer, kompetent personal, goda pedagogiska ledare samt kontinuerlig uppföljning av barns och elevers progression i lärandet är avgörande faktorer för barn och elevers kunskapsresa.

Bevara nyfikenheten!

Glad barn, tjänsten öppnas 1/2, svara senast 12/2

Elevhälsa och stöd

För att klara skolan är det viktigt att alla elever mår bra och får rätt stöd. Skolans elevhälsoarbete är främst hälsofrämjande, förebyggande och stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål.

Utdrag ur kalender med ett äpple och en penna

Läsårstider

Här hittar du läsårstider för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Läsårstiderna bestäms normalt i oktober eller november månad.

Stöd och information om Unikum

Unikumguider hjälper dig som elev, vårdnadshavare eller pedagog att hitta rätt i vårt pedagogisk dokumentationsverktyg Unikum.

Sidan uppdaterad: 2017-03-01