Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Registrera livsmedel och dricksvatten

Du behöver anmäla din verksamhet om du hanterar livsmedel med eller utan ekonomiska intressen vid mer än enstaka tillfälle. Du behöver göra en separat registrering om du producerar dricksvatten till exempel till en verksamhet som hanterar livsmedel.

De flesta behöver endast registrera sig hos oss på miljö- och hälsoskyddsnämnden för att kunna starta upp livsmedelsverksamhet. Ingen särskild förhandsgranskning görs av oss. Vi kontrollerar istället att kraven i livsmedelslagstiftningen är uppfyllda när din verksamhet har startat. Mer information om reglerna och kontrollen av din anläggning hittar du på kommunens hemsida.

Du behöver registrera dricksvattenanläggning separat hos oss om du producerar dricksvatten till:

  • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
  • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem.
  • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • minst 50 personer eller tillhandahåller minst 10m³ dricksvatten per dygn.

Eventuell mobil livsmedelsverksamhet, till exempel en food truck, anmäler du till den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Vissa animalieanläggningar, till exempel slakterier och mejerier, behöver ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Detta innebär bland annat att lokal, inredning och utrustning samt system för egenkontroll granskas av Livsmedelsverket innan verksamheten får starta. Primärproduktion av livsmedel, till exempel odlare av grönsaker, uppfödare av djur och mjölkproducenter, kan kräva registrering/godkännande hos länsstyrelsen.

Exempel på livsmedelsföretag kan vara livsmedelsindustrier, restauranger, caféer, butiker, kiosker, skolor, förskolor, sjukhus och äldreboenden. Även till exempel dricksvattenproducenter, matimportörer, transportörer, dagmammor och hemtjänst bedriver livsmedelsföretag. På Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information om registrering, godkännande, tillstånd och anmälningarlänk till annan webbplats.

Så här registrerar du

Under digitala tjänster hittar du blankett för registrering av livsmedelsanläggning respektive blankett för registrering av dricksvattenanläggning. Du behöver anmäla din verksamhet minst två veckor innan du startar. Kostnaden för registrering framgår av blanketterna. Du får starta din verksamhet direkt när du har fått en skriftlig bekräftelse på din anmälan, alternativt två veckor efter att anmälan om registrering kommit in till oss.

Ändring av livsmedels- och dricksvattenanläggning

Du behöver informera oss om din registrerade verksamhet upphör. Detsamma gäller om du gör betydande ändringar i din verksamhet, till exempel större förändringar av sortiment, ombyggnation med mera. Registreringen är kopplad till livsmedelsföretagaren. Om du säljer din verksamhet måste därför den nye ägaren registrera verksamheten i god tid innan övertagandet. Även om du gör en bolagsändring, till exempel omvandlar en enskild firma till ett aktiebolag, krävs ny registrering.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter