Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Livsmedelskontroll och avgifter

Vi på miljö- och hälsoskydds­­förvaltningen gör regelbundna kontroller på din livsmedels­verksamhet och dricksvatten­anläggning för att bedöma om du följer lagkraven. Vi tar ut avgifter för kontroll av din verksamhet för att täcka våra kostnader.

Livsmedelskontroll

Vi gör riskbaserade och regelbundna kontroller av livsmedelsföretag inklusive anläggningar för dricksvatten. Det första kontrollbesöket sker först efter att du har startat din verksamhet. Huvudsyftet är att kontrollera att maten är säker och rätt märkt samt att dricksvattnet är bra och säkert. Oftast sker kontrollen utan förvarning. Beroende på anledningen med besöket talar vi ibland om i förväg att vi kommer. Vissa verksamheter har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet istället för kommunen. Primärproduktionen kontrolleras istället av länsstyrelsen. På Livsmedelsverkets hemsida finns allmän information om livsmedelskontrolllänk till annan webbplats.

Årlig avgift för planerad livsmedelskontroll

Du betalar en årlig avgift för planerad kontroll från och med det kalenderår då verksamheten startas. Hur stor avgiften är beror på vilken tid för kontroll som tilldelas din anläggning. Tiden för kontroll beräknas utifrån ett särskilt system för riskklassning och grundar sig på följande:

  • Vilka slags livsmedel du hanterar och vilken risk som finns med hanteringen alternativt kvaliteten på ditt råvatten.
  • Hur stor din anläggning är (antal portioner som serveras, antalet årsarbetskrafter som jobbar med livsmedel, antal ton utgående produkt eller mängd distribuerat dricksvatten).
  • Om du riktar dig särskilt till känsliga konsumenter (till exempel allergiker, äldre, gravida eller barn under 5 år).
  • Omfattningen av anläggningens märkning/presentation av livsmedel.
  • Vår erfarenhet av din verksamhet från tidigare kontroller (gäller inte nya verksamheter).

Avgift för inte planerad livsmedelskontroll

Om vi i samband med inspektioner konstaterar avvikelser från lagkraven, gör vi uppföljande kontroll. För uppföljande kontroll tar vi ut avgift enligt kommunens taxa för att täcka våra kostnader. Avgift för inte planerad kontroll kan även bli aktuellt vid till exempel befogade klagomål och matförgiftningar.

Möjlighet att minska avgift för kontroll

Genom ett kontrollsystem med effektiva rutiner, kunnig personal samt bra utformad och välskött lokal kan du minska kostnaderna för kontrollen. Vi gör nämligen en genomgång av placering i erfarenhetsklass utifrån resultaten av kontrollbesök som skett på din anläggning under året. Erfarenheten från anläggningen påverkar hur mycket vi behöver kontrollera din anläggning. Detta påverkar därmed även den årliga avgiften för planerad kontroll.

Avgift för registrering

Vi tar ut en avgift för registrering av livsmedels- och dricksvattenverksamhet. Det tillkommer dessutom en särskild straffavgift om du inte registrerar din verksamhet i god tid innan du startar, tar över, gör bolagsändring med mera. Här kan du läsa mer om registrering.

Kontakt