Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Livsmedelskontroll och avgifter

Miljö- och hälsoskydds­­förvaltningen gör regelbundna kontroller på din livsmedels­verksamhet och dricksvatten­anläggning för att bedöma om du följer lagkraven. Vi tar ut avgifter för kontroll av din verksamhet för att täcka våra kostnader.

Livsmedelskontroll

Vi gör riskbaserade och regelbundna kontroller av livsmedelsverksamheter inklusive dricksvattenanläggningar. Det första kontrollbesöket sker först efter att du har startat din verksamhet. Huvudsyftet är att kontrollera att maten är säker och rätt märkt samt att dricksvattnet är bra och säkert. Oftast sker kontrollen utan förvarning. Beroende på anledningen med besöket talar vi ibland om i förväg att vi kommer. Vissa verksamheter har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet istället för kommunen. Primärproduktionen kontrolleras istället av länsstyrelsen. På Livsmedelsverkets hemsida finns allmän information om livsmedelskontroll och avgifterlänk till annan webbplats.

Årlig avgift för livsmedelskontroll

Du betalar en årlig avgift för kontrollen från och med det kalenderår då verksamheten startas. Hur stor avgiften är beror på vilken kontrolltid som tilldelas din anläggning. Kontrolltiden beräknas utifrån ett särskilt system för riskklassning och grundar sig på följande:

  • vilka slags livsmedel du hanterar och vilken risk som finns med hanteringen alternativt kvaliteten på ditt råvatten,
  • hur stor din anläggning är (antal portioner som serveras, antalet årsarbetskrafter som jobbar med livsmedel, antal ton utgående produkt eller mängd distribuerat dricksvatten),
  • om du riktar dig särskilt till känsliga konsumenter (till exempel allergiker, äldre, gravida eller barn under 5 år),
  • omfattningen av anläggningens märkning/presentation av livsmedel
  • vår erfarenhet av din verksamhet från tidigare kontroller (gäller inte nya verksamheter).

Avgift för extra livsmedelskontroll

Om vi i samband med inspektioner konstaterar avvikelser från lagkraven, gör vi en uppföljning genom extra kontroll. För extra kontroll tar vi ut en avgift enligt kommunens taxa för varje timmes kontrolltid för att täcka våra kostnader. Extra kontroll kan även bli aktuellt vid till exempel befogade klagomål och matförgiftningar.

Möjlighet att minska kontrollavgiften

Genom ett kontrollsystem med effektiva rutiner, kunnig personal samt en bra utformad och välskött lokal kan du minska kostnaderna för livsmedelskontrollen. Vi gör nämligen varje år en erfarenhetsklassning utifrån resultaten av de kontrollbesök som skett på din anläggning under året. Erfarenheten från anläggningen påverkar hur mycket vi behöver kontrollera din anläggning och därmed även den årliga kontrollavgiften.

Avgift för registrering

Vi tar ut en avgift för registrering av livsmedels- och dricksvattenverksamhet. Det tillkommer dessutom en särskild straffavgift om du inte registrerar din verksamhet i god tid innan du startar, tar över, gör bolagsändring med mera. Här kan du läsa mer om registrering.

Kontakt