Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Livsmedelsverksamhet

Reglerna inom livsmedel är ofta målstyrda, vilket innebär att det kan finnas flera lösningar till att producera säkra livsmedel. Nationella branschriktlinjer kan vara en hjälp för dig. För dricksvatten­anläggningar gäller särskild provtagning.

Livsmedel

Du som hanterar livsmedel ansvar för att maten är säker att äta och rätt märkt. Du behöver därför ha ett system för den egna kontrollen av din verksamhet. Det finns en rad regler inom livsmedelsområdet, till exempel vilka krav som ställs på en livsmedelslokal. Många av kraven i reglerna beskriver en målsättning utan att exakt ange hur du ska göra. Det ger utrymme för flexibilitet. Samtidigt kan det vara svårare att veta hur du ska uppnå målen. En hjälp kan då vara nationella branschriktlinjerlänk till annan webbplats. Dessa är branschernas egen beskrivning av hur företag kan göra för att uppfylla krav i reglerna. Genom att branschriktlinjer handlar om en särskild typ av verksamhet kan de bli mer konkreta och därmed lättare att följa. Till skillnad från lagstiftning är branschriktlinjer frivilliga att följa.

Livsmedelsverket har en sida om att starta och utveckla livsmedelsföretaglänk till annan webbplats. Där finns bland annat information till dig som vill starta ett livsmedelsföretag.

Livsmedelsverket har även en sida om livsmedelslokaler och livsmedelshygienlänk till annan webbplats. Där hittar du bland annat information om utformning av livsmedelslokaler, egenkontroll och en broschyr om att öppna ett litet kafé. I följande dokument hittar du information om grundläggande krav i lagstiftningen om livsmedelPDF.

För de flesta livsmedelsverksamheter krävs registrering hos oss på miljö- och hälsoskyddsnämnden innan verksamheten får starta, se mer information under registrera livsmedel och dricksvatten.

Dricksvatten

Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att dricksvattnet är hälsosamt och rent. Med det menas att dricksvattnet inte orsakar sjukdom samt att det är estetiskt och tekniskt acceptabelt. Du omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30), och behöver därmed registrera dig hos oss på miljö- och hälsoskyddsnämnden, om du producerar dricksvatten till:

  • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, mattillverkning, café.
  • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem.
  • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • minst 50 personer eller producerar minst 10m³ dricksvatten per dygn.

Livsmedelsverket har en broschyr med information om regler för dig som producerar eller tillhandahåller små mängder dricksvatten länk till annan webbplatsi en kommersiell eller offentlig verksamhet. Fördjupande information om regler kring dricksvattenlänk till annan webbplats finns i Livsmedelsverkets verktyg för livsmedelskontroll, Kontrollwiki. Information om enskilt hushåll med egen brunn som inte omfattas av föreskrifterna om dricksvatten hittar du på kommunens hemsida.

Provtagning av ditt dricksvatten

För de minsta anläggningarna som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten gäller vanligtvis att två normala undersökningar ”hos användaren” behöver göras årligen. Utöver detta tillkommer en utvidgad undersökning vart tredje år. För större anläggningar gäller ytterligare provtagning.

Kontakta ett ackrediterat laboratorium, så skickar de dig utrustning för provtagning. Laboratorierna erbjuder särskilda analyspaket för normal respektive utvidgad undersökning. Du kan söka på ackrediterade laboratorier för provtagning på Swedacs hemsidalänk till annan webbplats.

Kontakt