Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Industrispår

Här hittar ni som företag information om Falkenberg kommuns industrispårsanläggning. Informationen riktar sig främst till er som vill trafikera anläggningen eller utföra arbeten i eller anslutning till spåret.

Industrispårskarta

Nuvarande anläggning är under ombyggnad och förväntas stå klar i månadsskiftet november- december 2018.

Klicka här för att ladda ner karta över Falkenbergs industrispår.PDF

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivningen ger förutsättningarna för att bedriva tågtrafik och ansöka om att få använda kapacitet i järnvägsnätet. Falkenbergs kommun tar fram Järnvägsnätsbeskrivningen i dialog med tågbolag och samarbetspartners.

Samråd för ny Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny JNB, klicka på länken nedan för att ta del av samrådshandlingen.

PDF JNB Samrådshandling 2020PDF
PM 1 Industrispårtaxalänk till annan webbplats

Samrådstiden avslutas den 31/1 2019, samrådssvar skickas via e-post till jimmy.vanestal@falkenberg.se

Den fastställda Järnvägsnätsbeskrivningen publiceras på Trafikverkets webbplats beroende på Trafikverkets arbetsbelastning tidigast den 1/2 – 2019.


Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

OBS! Trafiksäkerhetsinstruktionen är under uppdatering. Ny utgåva är beräknad att publiceras januari 2019. Tidigare utgåva finns att ladda ner nedan.

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) riktar sig till alla som trafikerar eller utför arbeten i eller anslutning till spåret. Som infrastrukturförvaltare har Falkenbergs kommun krav enligt JvSFS 2008:8 att ha en trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sin industrispårsverksamhet. Detta dokument beskriver Kommunens trafiksäkerhetsinstruktioner.

Klicka här för att ladda ner tidigare trafiksäkerhetsinstruktionPDF

Taxor

Nuvarande taxa är 10 kr/inväxlad vagn och tillfälle. Ny taxa förväntas antas av kommunfullmäktige 2018-12-18.

Avgift för trafikering av Falkenbergs kommuns industrispårlänk till annan webbplats

Kompletterande grävbestämmelser

Kompletterande grävbestämmelser till TRI riktar sig till den som skall utföra grävarbeten i eller anslutning till spåret.

PDF GrävbestämmelserPDF

Kontakt