Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Industrispår

Här hittar ni som företag information om Falkenberg kommuns industrispårsanläggning. Informationen riktar sig främst till er som vill trafikera anläggningen eller utföra arbeten i eller anslutning till spåret.

Taxa

Nuvarande taxa är 200 kr/inväxlad vagn och tillfälle exklusive moms. Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2018-12-18 § 299 och gäller från och med 1 januari 2019. Debitering sker kvartalsvis per faktura.

Industrispårskarta

Industrispårskartan visar stoppblock, växlar, vägsignaldosor samt de olika spårområdena på Falkenbergs kommuns industrispår.

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivningen ger förutsättningarna för att bedriva tågtrafik och ansöka om att få använda kapacitet i järnvägsnätet. Falkenbergs kommun har tagit fram Järnvägsnätsbeskrivningen i dialog med tågbolag och samarbetspartners.

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) riktar sig till alla som trafikerar eller utför arbeten i eller anslutning till spåret. Som infrastrukturförvaltare har Falkenbergs kommun krav enligt JvSFS 2008:8 att ha en trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sin industrispårsverksamhet. Detta dokument beskriver Kommunens trafiksäkerhetsinstruktioner.

Kompletterande grävbestämmelser

Kompletterande grävbestämmelser till TRI riktar sig till den som skall utföra grävarbeten i eller anslutning till spåret.

Kontakt