Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Gräva och schakta

Ska du utföra gatuarbete eller andra arbeten på gata, gång- eller cykelbana? Då behöver du ansöka om grävtillstånd samt lämna in en trafikanordningsplan och en riskbedömning till Falkenbergs kommun eller Trafikverket. Detta för att säkerställa att det är säkert för de som arbetar på platsen och för dem som passerar den.

Trafikanordningsplanen (TA-plan) ska du lämna till väghållningsmyndigheten. För arbete på kommunala gator är det kommunen som ska ha planen och på allmänna vägar är det Trafikverket. För arbete på enskilda vägar ska du kontakta berörd vägförening.

Trafikanordningsplanen ska innehålla

  • karta som visar var arbetet ska ske
  • ritning på de anordningar och vägmärken som ska användas och var
  • information om vilken typ av arbete som ska utföras, datum och tider för arbetets start och slut
  • namn på ansvariga personer
  • riskbedömning

OBS! En kopia på planen ska finnas på arbetsplatsen så att personalen kan se att utmärkningen stämmer med planen.

Ansök senast två veckor innan arbetet påbörjas

Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan ska lämnas i god tid till kommunen, normalt två veckor innan arbetet påbörjas.

Ansök om grävtillstånd två veckor i förväg

För att få tillstånd att gräva behöver du ansöka om grävtillstånd för varje specifikt grävningstillfälle. Detta gör du hos Falkenbergs kommuns gatu- och trafikenhet minst två veckor i förväg.

För att gräva i kommunal gatumark krävs även en godkänd trafikanordningsplan. Grävtillstånd på övriga vägar söker du hos respektive väghållare.

Regler och prislista för schakt i allmän mark

Om du ska gräva på allmän mark finns det ett antal regler som behöver följas, dessa är till för att minmera skadar på gatu- och parkanläggningar. Ska grävning göras i närheten av träd ska en överrenskommelse om lämpliga skyddsåtgärder och förbesiktning göras. Falkenbergs kommun tar även ut för ökade underhållskostnader, det regleras i en separat a-prislista.

Ladda ner Regler för schakt i allmän markPDF
Ladda ner bilaga Schakt i park- och naturmarkPDF
Ladda ner bilaga PrislistaPDF

Grävbestämmelser industrispår

Om du ska gräva i anslutning till industrispåret gäller särskillda grävbestämmelser. Här kan du läsa mer om Falkenbergs industrispår.

Kontakt