Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Använda allmän plats

Om du vill använda allmän plats som gator, torg, gångbanor eller parker behöver du tillstånd för detta. Det kan vara till exempel när du vill arrangera ett evenemang, bygga en uteservering, affischera eller ställa ut en trottoarpratare.

Om du vill använda allmän plats behöver du söka ett tillstånd hos polisen som sedan begär in yttranden från andra myndigheter som berörs av det du vill använda platsen till. Det kan till exempel vara räddningstjänsten eller kommunen som yttrar sig om för höga ljudnivåer eller alkoholtillstånd.

När polisen har skickat tillståndet till dig kan du börja använda ytan till det du tänkt dig. Exempel på när du inte får tillstånd kan vara när det går emot befintlig lagstiftning eller om platsen redan är upplåten till annan sökande.

Exempel på när du behöver söka tillstånd

 • Affischering
 • Bygga uteservering
 • Evenemang
 • Festtåg
 • Marknader och mässor
 • Ställ upp en container eller byggnadsställning
 • Ställa ut en trottoarpratare
 • Ställa upp en försäljningsvagn7
 • Tillställningar och uppvisningar
 • Valborgsmässoeld

Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
 • kontaktcenter