Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler.

Miljöer som ska vara rökfria

Rökförbudet gäller i dessa miljöer:

 • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet.
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik och de utrymmen som används av de som reser med kollektivtrafiken. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Restauranger, andra serveringsställen och uteserveringar.
 • Lokaler med dit allmänheten har tillträde, som mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner.
 • Ett visst antal rum på hotell eller annat ställe där tillfällig bostad erbjuds i yrkesmässig regi.
 • På lekplatser samt inhägnade platser utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning.
 • Vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

I rökfria miljöer är det förbjudet att:

 • röka tobak
 • röka örtprodukter
 • använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
 • använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa
 • inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, vattenpipa.

Du som äger eller förfogar över en plats ska se till att förbudet följs

Om du äger eller bedriver verksamhet på något område som är rökfritt ska du se till att förbudet följs. Du ansvarar för att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Du ska även se till att det finns skyltar som visar att rökning är förbjudet.

Tillsyn

Kommunen har ansvaret över att tillsyna de rökfria miljöer som lagen omfattar. Om det visar sig att rökförbudet inte följs har kommunen rätt att kräva åtgärder från ägaren och i värsta fall kan ägaren bli skyldig att betala vite.

Kontakt