Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Nya tobakslagen

En ny lag på tobaksområdet kommer att börja gälla från och med den 1 juli 2019, lagen om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Nya rökfria miljöer

Lagen kommer framför allt att innebära ett utökat rökförbud i ett antal miljöer dit allmänheten har tillträde, där man särskilt uppmärksammat:

  • Uteserveringar till bland annat restauranger och caféer
  • Utomhusområden i anslutning till inrikes färdmedel t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner
  • Inhägnade områden avsedda för idrottsutövning
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • Entréer till allmänna lokaler, så som restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård

Lagen omfattar inte enbart cigaretter

Lagen omfattar ett antal tobaks- och tobaksliknande produkter och kommer inte enbart gälla för cigaretter, piptobak eller andra tobaksvaror för rökning. Den gäller även för e-cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor samt användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Vem ansvarar för att lagen följs?

Ansvaret kommer att ligga på den som har den praktiska möjligheten att se till att rökförbudet följs. Den som äger eller på annat sätt disponerar över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som omfattas av lagen är också den som ansvarar för att rökförbudet efterlevs. För entréer är det den som äger, bedriver verksamhet eller på anat sätt disponerar lokalen innanför entrén som ansvarar att rökförbudet följs.

Skulle rökning förekomma trots förbud får denna person avvisas från platsen. Avvisning från platsen får enbart göras med hjälp av polis och ordningsvakter. Ansvarig på plats får enbart informera och uppmana.

Skyltning

Den som har ansvaret för att bestämmelserna kring rökförbud ska efterlevas är även ansvarig att tydligt skylta och informera. Rökförbudsskyltar upp till maximalt A4-storlek kan sättas upp utan bygglov. Större skyltar måste sökas bygglov för.

Tillsyn

Kommunen har ansvaret över att tillsyna de rökfria miljöer som lagen omfattar.

Tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror

Ett krav på tillstånd för att få sälja tobaksvaror införs. Alla som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd, det vill säga även den som redan idag säljer tobak.

Kontakt