Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Här kan du som säljer eller vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare få svar på frågor om hur det går till, vad det kostar och vilka regler som gäller.

Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Du måste anmäla försäljning av elektroniska cigaretter till kommunen innan den påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

Använd dig av vår blankett: Anmälan om försäljningstillståndWord.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja elektroniska cigaretter behöver du skriva ett egenkontrollprogramWord som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Avgift

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer elektroniska cigaretter för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna. Tryck här för att se vilken avgift som gäller.PDF

Regler vid försäljning av elektroniska cigaretter

Reglerna för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lagen om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats. Där står bland annat att:

Du inte får sälja elektroniska cigaretter till någon som inte fyllt 18 år. Du som säljer ska förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år.

Du inte får sälja elektroniska cigaretter om du misstänker att varorna ska lämnas till en ungdom som inte har fyllt 18 år.

Du inte får göra reklam för elektroniska cigaretter. Du får inte ha affischer eller större anslag om elektroniska cigaretter på försäljningsstället.

Mer information om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Du hittar mer information om eletroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Kontakt