Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Här kan du som säljer eller vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare få svar på frågor om hur det går till, vad det kostar och vilka regler som gäller.

Vad krävs för att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare?

Från och med den 1 juli 2017 gäller nya regler för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Läs mer i lagen om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats.

Vem ska anmäla?

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Hur anmäler du?

Använd dig av vår blankett Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Ett egenkontrollprogram ska lämnas med anmälan.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer e-cigaretter för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna. Se här vilken avgift som gällerlänk till annan webbplats.

Vilka regler gäller vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare?

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år.
Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller.

Marknadsföring

Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllningsbehållare i vissa fall.

Regler om förpackning

Varje förpackning till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med innehållsdeklaration. Styckesförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Påföljder

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är kommunen och polisen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

Tillverkare och importörer

För dig som är tillverkare, importör eller utövar gränsöverskridande handel tillkommer ytterligare krav. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Egenkontrollprogram

Den som ansvarar för tobaksförsäljningen ska utöva egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. (Länka) Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur ägaren och personalen ska agera vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Egenkontrollprogrammet ska till exempel beskriva följande punkter:

  • Försäljningsställets namn, företagsnamn, organisationsnummer försäljningsansvarig.
  • Rutiner för årlig utbildning av personal.
  • Rutiner för information till kunderna, skylt om åldersgräns.
  • Rutiner för att kontrollera ålder (kassarutiner).
  • Rutiner för marknadsföring.
  • Rutiner för kontroll av märkning av varorna.
  • Dokumentation av att rutinerna följs.

Vad görs vid en tillsyn?

Socialförvaltningens tillståndsenhet gör oanmälda kontroller, ibland tillsammans med polis, på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta att reglerna kan följas.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Socialförvaltningens tillståndsenhet gör oanmälda kontroller på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta för er att följa reglerna.

Läs mer i lagen 2017:425 om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållarelänk till annan webbplats.

Kontakt