Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Utmaningsrätt - rätt att utmana kommunen

Sidan är under uppbyggande och texten kan komma att förandras löpande.

"Utmaningsrätt" är ett ord som används för att klargöra om en kommun tillåter att en utomstående, exempelvis ett företag, kan utmana kommunens verksamhet och hävda att verksamheten kan skötas på ett annat, mer ekonomiskt fördelaktigt sätt, det vill säga billigare och/eller till en bättre kvalitet.

Falkenbergs kommun har inte antagit några särskilda regler för hur en verksamhetsmässig utmaning ska gå till. Bedömningen har varit att sådana särskilda regler inte behövs, eftersom en utmaning ändå kommer att prövas av den aktuella nämnden, precis som vilken annan frågeställning som helst.

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för konkurrensutsättning, riktlinjer som beskriver villkor för extern entreprenad av kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige har även utöver ”riktlinjer för konkurrensutsättning” förtydligat att:

"Kommunstyrelsen och nämnderna äger ansvaret att noga pröva alla eventuella initiativ till upphandling eller utmaning av kommunal verksamhet. Om ärendet är principiellt betydelsefullt ska det avgöras av kommunfullmäktige."

Detta uttalande och fastställt dokument Riktlinjer för konkurrensutsättning innebär således i praktiken att så kallad utmaningsrätt även finns i Falkenberg.

Utmana kommunal verksamhet

Vill man utmana en kommunal verksamhet skriver man via brev eller e-post till den nämnd som bedriver verksamheten, eller till kommunstyrelsen, och förklarar vilken verksamhet som utmanas.