Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Varför kan inte kommunen handla från vem som helst?

Sidan är under uppbyggande och texten kan komma att förandras löpande.

Visst hade det varit enklare att kunna köpa från vem som helst.

Offentlig verksamhet får inte köpa varor och tjänster från vem som helst, även om det hade varit enklare. Som kommun behöver vi följa de bestämmelser och grundläggande principer som finns för inköp inom offentlig sektor.

Principerna har tagits fram för att på bästa sätt ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla med våra skattemedel.

Det innebär att vi som kommun, vars inköp finansieras med allmänhetens pengar, måste följa striktare regler än privata aktörer. Vi kan inte heller, även om vi hade velat, vända oss direkt till en tidigare leverantör eller någon vi hört gott om när vi gör våra inköp.

Vad är det som styr offentlig upphandling

Offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och regleras av lagar som syftar till att värna den fria konkurrensen och ge kommunen och andra möjlighet att göra så kostnadseffektiva inköp som möjligt.

För att kunna följa dessa regler vid inköp behöver en upphandling göras. Alla företag som uppfyller de grundläggande kraven i upphandlingen kan sälja sina varor och tjänster till kommunen. Vi som kommun måste alltid förhålla oss objektiva och neutrala till alla som vill bli leverantörer och hela upphandlingsprocessen ska präglas av öppenhet och proportionalitet.

De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer.

Likabehandling

Alla anbudsgivare ska behandlas lika. Ingen ska gynnas eller missgynnas.

Icke-diskriminering

Det är förbjudet att diskriminera leverantörer t.ex. med annan nationalitet eller att ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.

Transparens

Upphandlingsprocess och underlag ska präglas av öppenhet. Alla anbudsgivare ska få den information de behöver för att kunna lämna sitt bästa anbud.

Proportion

Krav på objekt och leverantör måste stå i proportion till det som upphandlas och det faktiska behovet.

Ömsesidigt erkännande

Intyg och certifikat som är utfärdat av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Sammanfattning

  • Kommunen får inte göra inköp från vem som helst. Därför görs en upphandling.
  • Alla företag som uppfyller upphandlingens kriterier kan lämna anbud.
  • En upphandling måste följa de fem grundläggande principerna.
  • Principerna har tagits fram för att ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen.

Användbara länkar

Läs mer om de grundläggande principernalänk till annan webbplats