Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Vattensmart lantbruk

Nu kan du som lantbrukare i Falkenberg-, Halmstad- och Varbergs kommuner få rådgivning och stöd för att minska problem med näringsläckage och övergödning på gårdsnivå.

Stödet riktar sig till dig med verksamhet inom avrinningsområdena Törlan, Uttran, Ramsjökanal, Vinån, Sannarpsån och Suseån.

Kontakta våra åtgärdssamordnare för ett gårdsbesök. Rådgivningen är kostnadsfri. 

Vi kartlägger förutsättningarna på just din gård och ger förslag på åtgärder som hjälper dig behålla näringen i jorden och agera vattensmart i din verksamhet.

Om satsningen

Ambitionen med rådgivningsinsatsen är att sprida kunskap och utveckla nya arbetssätt inom jordbrukssektorn för att minska näringsläckade till sjöar, vattendrag och kust och därmed bidra till en hållbar livsmedelskedja.

Satsningen genomförs i projektform i samarbete med LRF och Högskolan i Halmstad och finansieras av statliga medel via Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Projektet heter "LEVA – Lokalt engagemang för vatten" är en del i en större riksomfattande satsning i ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, Sveriges fem vattenmyndigheter, Länsstyrelsen och LRF.

Kontakt