Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Förvaring av kemiska produkter

Du behöver förvara kemikalier som kan skada männskor eller miljö på ett säkert sätt utifrån aspekter såsom stöldskydd, brandrisk och ur miljöperspektiv. På den här sidan får du veta mer om förvaring av kemikalier och farligt avfall.

Hur du bör förvara kemikalier och farligt avfall inomhus

Kemikalier och farligt avfall som förvaras inomhus bör ske i invallade utrymmen med tätt underlag som saknar golvavlopp. Invallningar bör rymma den största behållarens volym +10% av övriga behållares volym. När det gäller enskilda cisterner bör invallningen rymma hela cisternens volym. Den volym av cisternen som står inom invallningen räknas in. Invallningar bör vara gjorda i ett material som står emot de kemikalier/farligt avfall som lagras i dem. Om risk finns för påkörning bör påkörningsskydd anordnas.

Hur du bör förvara kemikalier och farligt avfall utomhus

Vid förvaring utomhus bör kemikalier och farligt avfall dessutom placeras på pall och på tät, hårdgjord yta försedd med nederbördsskydd.

Sidan uppdaterad: 2017-03-09