Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

För dig med köldmedieanläggning

Köldmedium används i bland annat luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar, värmepumpar och består av eller innehåller en så kallad F-gas. F-gaser har en negativ påverkan på ozonsiktet när de släpps eller läcker ut, en så kallad växthusgas. Om du har en yrkesmässig verksamhet med köldmediemanläggning måste du följa ett antal regler för att förhindra utsläpp.

Du som är registrerad som ägare av köldmedieanläggning har ansvar för att:

  • Informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du installerar nya aggregat
  • Dina köldmedieanläggningar blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
  • Föra journal över relevanta händelser som hänt under året
  • Årligen rapportera till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om ditt köldmedieinnehav (senast den 31 mars året efter)
  • Känna till och godkända rapportens innehåll
  • Aggregat som skrotats tas hand om på rätt sätt och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Växthusgaser räknas om till koldioxidekvivalenter

Koldioxidekvivalenter betyder ”utsläpp som motsvarar koldioxid”, mängden av en viss växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. En global uppvärmningspotential (Global Warming Potential-GWP) har tagits fram för de olika växthusgaserna. Denna faktor ger totala bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella gasen. Med hjälp av gasens GWP räknas den om till koldioxidekvivalenter. Eftersom koldioxid är den vanligaste växthusgasen, så jämförs alla gasers påverkan med koldioxid som har fått talet 1.
Exempel: metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten jämfört med koldioxid så därför får den talet 21. Om en verksamhet släpper ut 2 ton metan blir deras utsläpp 2*21= 42 ton koldioxidekvivalenter.

Informera om nyinstallation eller konvertering

När du ska installera ny köldmedieanläggning som innehåller sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i god tid. Det samma gäller även vid konvertering av din köldmedieanläggning om den innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Ta kontakt med certifierad kylentreprenör

Endast kylentreprenörer som är certifierade får underhålla, installera och reparera köldmedieanläggningar. Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läckagesökningar görs vid rätt tid. Certifierade kylentreprenörer i din närhet går att hitta på INCERTs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intervall för kontroll av läckage

För att förhindra att köldmedium läcker ut ska din köldmedieanläggning kontrolleras med jämna mellanrum beroende på vilken typ av köldmedium du har och i vilken mängd. Det kommer att avgöra vilken koldioxidekvivalent (CO2e) köldmediet har och därigenom vilken verkningsgrad gasen har som växthusgas. Beroende på hur många ton koldioxidekvivalenter din gas översätts till kommer din anläggning behöva läckagekontrolleras med längre eller kortare intervall. Kontrollintervallet för just din köldmedieanläggning kan du räkna ut på anläggningskollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mängd koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månaderVid läckage ansvarar du för att en certifierad kylentreprenör gör en uppföljande kontroll av aggregatet inom en månad efter det att aggregatet har åtgärdats. Du ansvarar även för att läckage kontrolleras i samband med nyinstallation samt ingrepp i ett aggregat.

Journalföring av relevanta händelser

Du som äger ett aggregat som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer ska journalföra relevanta händelser som hänt under året. Detta innefattar ett register över mängd och typ av köldmedium som ingår i utrustningen, de mängder som eventuellt tillförs och de mängder som återvinns i samband med service, underhåll och slutligt bortskaffande. Även relevanta uppgifter om utförda kontroller på utrustningen ska journalföras. Varje aggregat som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd.

Årlig rapportering av läckagekontroll

Du som verksamhetsutövare som äger en köldmedieanläggning med sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska årligen skicka in en rapport för utförd läckagekontroll till oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Du har ansvaret för att känna till och godkänna rapportens innehåll.

Rapporten skickas till: Falkenbergs kommun, Miljö- och hälsoförvaltningen, 311 80 Falkenberg

Observera skillnad i lagstiftningen mellan år 2016 och 2017.

Årsrapporter för 2016
Äger du en anläggning som har sammanlagt 10 kg köldmedium ska du rapportera in det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast den 31 mars 2017. Den som är ansvarig ägare den 31 mars 2017 ansvarar för att rapporteringen från 2016 görs i tid.

Årsrapporter för 2017
Äger du en anläggning som har sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter ska du rapportera in det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast den 31 mars 2018.

Skrotningsintyg

När du ska skrota en köldmedieanläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad kylentreprenör. Det är du som ägare som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand om på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas av dig och skickas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten.

Här hittar du mer information

Du hittar mer information om F-gaser och lagstiftning på Alltomfgaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2017-04-11