Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Cisterner

Utsläpp av olja, diesel eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner kan bli skadligt för djur och natur. För att förhindra läckage ska cisterner vanligtvis kontrolleras vart sjätte eller var tolfte år. Till varje cistern ska det finnas en kontrollrapport från den senaste besiktningen.

Privatpersoner med cisterner

Privatpersoner berörs om de har en tank för eldningsolja för uppvärmning av villan eller en farmartank med diesel för fordon. Den som äger en cistern t.ex. tank för eldningsolja, är ansvarig för att lagstiftningen följs.

Skrotning

Till dess att cisternen är tagen ur bruk kvarstår besiktningsplikten. För att den ska vara tagen ur bruk ska cisternen vara urskrapad, torr och påfyllningsröret vara satt ur funktion. Har det gått hål på tanken eller om det finns misstankar kring oljeföroreningar i marken runt cisternen skall tanken grävas upp. Marken runt om ska också grävas upp av ett saneringsföretag.

Det går inte att utan åtgärder lämna en cistern oanvänd. Tills dess att cisternen är varaktigt tagen ur bruk, kvarstår besiktningsplikten. Kontrollrapporten ska inte längre skickas till miljö och hälsoskyddsförvaltningen för registrering eftersom detta krav har tagits bort ur föreskriften. Dock är det fortfarande lika viktigt att cisternen verkligen kontrolleras inom det angivna intervallet.

Cisterner inom vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden är särskilt känsliga vilket gör att det finns särskilda regler för förvaring av olja och diesel inom områdena. Som huvudregel gäller att cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd (t.ex. dubbelmantel eller invallning).

Kontrollintervaller för cisterner

  • S- cistern ska besiktigas med ett intervall på 6 år
  • SS med ett intervall på 12 år
  • K- cisterner med ett intervall på 12 år.

Vilken typ av cistern du har går att utläsa på kontrollrapporten.

Sidan uppdaterad: 2017-03-09