Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Tvätta bilen

Information - fordonstvätt på gatan

Automattvätt är oftast det mest miljövänliga alternativet när du behöver tvätta din bil, eftersom de är utrustade med någon form av reningsteknik. Om du vill tvätta din bil själv så gör det helst i en "gör det själv-hall" där smutsvattnet tas om hand och renas.

Tvättta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Tvättvattnet rinner då ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Det finns miljömärkta biltvättmedel och andra bilvårdsmedel som ska användas i första hand. Med miljömärkta menas produkter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval (Falken) eller SIS Miljömärkt (Svanen).

Både i bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, t.ex. tensider, som kan skada eller störa djur- och växtlivet i vattenmiljön. Även miljöanpassade bilschampo, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen. Avfettningsmedel innehåller oftast både tensider och lösningsmedel. Det är ännu mer olämpligt att dessa går direkt ut i vattendrag och sjöar.

Enligt 14 kap. i miljöbalken skall alla som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Det betyder i det här fallet att den som använder ett avfettningsmedel eller ett bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av biltvätten. Välj därför en plats för biltvätt där tvättvattnet inte går direkt ut i vattenmiljöerna.

Sidan uppdaterad: 2017-03-17