Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Verksamheter med miljöpåverkan

Vissa verksamheter påverkar miljön mer än andra. I en del fall måste man söka tillstånd för en verksamhet eller skicka in en anmälan.

För att skydda människor och miljö från olägenheter orsakade av utsläpp till vatten, mark eller luft eller andra störningar, bedriver miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillsyn över alla verksamheter som på något sätt kan skada människor eller miljön. Arbetet kan ske på ett förebyggande sätt genom inspektioner, rådgivning och utsläppskontroll.

Sidan uppdaterad: 2017-09-07