Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Artister på scen och publik.

Offentliga tillställningar

Falkenberg är känd som nöjesstad och det finns flera företag som arbetar med att arrangera olika olika evenemang. För att göra det krävs olika tillstånd både avseende den mark som tas i anspråk och de eventuella störningar som kan drabba omgivningen.

Ansökan om tillstånd hos polisen behövs vid både offentliga tillställningar och användandet av offentliga platser. Exempel på en offentliga tillställningar kan vara tävling och uppvisning i sport och idrott, tivoli, festtåg, danstillställning, marknader och mässor, valborgsmässoeld med mera. Användandet av offentliga platser gäller exempelvis uteservering, gatukök, skyltar, affischering, bord, scener, byggnadsställningar, containrar på allmän gata och insamling av pengar.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar emot dessa ansökningar på remiss för att bedöma eventuella störningar utifrån miljöbalkens regler. Framför allt handlar det om att bedöma vilket buller som närboende utsätts för, särskilt nattetid.

Det är, enligt miljöbalken, arrangörens ansvar att själv kontrollera så att verksamheten inte stör människor. En störning kan vara höga ljudnivåer för grannar, men också skadliga ljudnivåer för besökare.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har möjlighet att utföra tillsyn, både på tillfälliga och permanenta verksamheter, i syfte att kontrollera de ljudnivåer som besökare och närboende utsätts för.

Sidan uppdaterad: 2017-03-29