Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Offentliga anläggningar

Till offentliga anläggningar/lokaler räknas bland annat hotell, pensionat, vandrarhem, campingar, idrottsanläggningar, undervisningslokaler, vårdlokaler och bygdegårdar.

Enligt 38 § (förordning 1998:899) råder anmälningsplikt för förskolor, fritidshem, skolor och bassängbad. Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden i god tid innan verksamheten påbörjas.

Löpande tillsyn över offentliga anläggningar sker med stöd av miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. För hotell- och pensionatsrörelse erinras om att tillstånd av polismyndighet krävs om fler än åtta gäster kan mottas samtidigt eller om rörelsen omfattar minst fem gästrum.

Sidan uppdaterad: 2018-03-02