Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Regler för livsmedelsföretagare

Livsmedelslagstiftningen syftar till att skydda konsumenterna. Konsumenterna ska också få den information om livsmedlen som krävs för att de ska kunna göra egna medvetna val.

De allmänna hygienregler som gäller för alla livsmedelsföretag framgår av förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Bilaga II i förordningen anger vilka krav som gäller för lokaler, utrustning, transporter, hantering, personalhygien, utbildning och mycket annat.

Annan lagstiftning som riktar sig till många livsmedelsföretagare är:

  • Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien, LIVSFS 2005:20.
  • Förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation.
  • Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLV FS 2001:30.
  • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning m.m.
  • Förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

För mer informatin om livsmedelslagstiftningen, se länkar.

Sidan uppdaterad: 2017-03-27