Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Köksredskap

Livsmedelsföretagare

Om du regelbundet hanterar eller distribuerar livsmedel betraktas din verksamhet som ett livsmedelsföretag som ska vara registrerat hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om verksamheten är mobil ska den anmälas i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

De flesta företag behöver endast registrera sig för att kunna starta upp verksamheten och ingen särskild förhandsgranskning behövs. Kontroll av att kraven i livsmedelslagstiftningen är uppfyllda sker när verksamheten har startat.

Industriella animalieanläggningar behöver ansöka om godkännande. Detta innebär att lokal, inredning och utrustning förprövas avseende särskilda krav innan verksamheten får starta. Företagaren måste också visa att kraven på egenkontroll uppfylls.

Exempel på livsmedelsföretag kan vara livsmedelsindustrier, restauranger, caféer, butiker, kiosker, skolor, förskolor, sjukhus och äldreboenden. Även dricksvattenproducenter, matimportörer, transportörer, dagmammor och hemtjänst bedriver livsmedelsföretag.

Registrera livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning hittar du under självservice. Verksamheten får starta direkt när ni fått bekräftelse på er anmälan, alternativt två veckor efter att anmälan om registrering kommit in.

Sidan uppdaterad: 2017-02-09