Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Dricksvatten

Du som producerar dricksvatten i en viss omfattning eller till en verksamhet som hanterar livsmedel omfattas av kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Du ska anmäla din dricksvattenanläggning till miljö- och hälsoskyddsnämnden så att vi kan registrera och kontrollera den. Du behöver regelbundet ta prov på ditt dricksvatten.

Dricksvatten som omfattas av Livsmedelverkets föreskrift

Reglerna gäller om vattnet från brunnen används i följande verksamheter:

  • ​Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem.
  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café.
  • Övrig kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.

Reglerna gäller också om fler än 50 personer samsas om en brunn eller om mer än 10 m³ vatten produceras per dygn.

Registrering av dricksvattenanläggning

En dricksvattenanläggning som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter behöver anmälas till oss. Blanketten för registrering hittar du på självservice och blanketter till höger. Vi tar ut en avgift för registrering. För 2018 är avgiften 922 kr.

Vår kontroll av din dricksvattenanläggning

När vi har registrerat din dricksvattenanläggning gör vi besök hos dig för att kontrollera att du uppfyller reglerna om dricksvatten. Vi tar ut en årlig avgift för denna kontroll. Avgiftens storlek varierar bland annat beroende på vattnets kvalité. Dricksvatten som produceras av grundvatten av bra kvalité medför en lägre kontrollavgift än ett dricksvatten som produceras av ett sämre råvatten och därmed innebär större risker.

Din provtagning av dricksvattnet

Du behöver regelbundet ta prov på ditt dricksvatten för att kontrollera att det uppfyller kvalitetskraven. Du behöver ta fram ett kontrollprogram med en beskrivning av vilken provtagning som du ska göra. Livsmedelsverkets föreskrifter innehåller regler för hur ofta du ska ta prov på ditt dricksvatten och vilka parametrar som du ska anlysera. För små anläggningar som producerar mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn ska två normala undersökningar göras varje år och utöver detta ska dessutom en utvidgad undersökning göras vart tredje år. En normal undersökning omfattar ett begränsat antal mikrobiologiska och kemiska parametrar. En utvidgad undersökning är mer omfattande och ger därmed mer information om vattnets kvalité.


De laboratorier som analyserar dricksvatten erbjuder analyspaket för normal respektive utvidgad undersökning hos användare, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Du hittar ackrediterade laboratorier för provtagning under länkar till höger.

Sidan uppdaterad: 2018-03-21