Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Brödbak

Livsmedel och dricksvatten

I Falkenbergs kommun finns ca 450 livsmedelsverksamheter som utgörs av industrier, grossister, butiker, restauranger, skolor, äldreboenden, gatukök, vattenverk m.m. För att säkerställa att livsmedelsföretagarna följer livsmedelslagstiftningen gör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen regelbundna kontroller.

Inom hela EU gäller gemensamma regler om livsmedelshygien och offentlig kontroll. Reglerna täcker hela produktionskedjan "från jord till bord". Målet med reglerna är att EU:s medborgare ska skyddas av högsta möjliga livsmedelssäkerhet. Livsmedelskontrollens främsta mål är att bevaka att konsumenterna skyddas mot livsmedel som kan vara hälsofarliga, smittförande, skadliga eller förfalskade.

Sidan uppdaterad: 2017-01-17