Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Massage

Hygienisk behandling

Anmälningspliktiga verksamheter

Innan en verksamhet med hygienisk behandling som kan orsaka blodsmitta (exempelvis fotvård, piercing, tatuering eller liknande) startar, ska anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anmälan ska göras i god tid före uppstart.

Solarieverksamhet ska anmälas enligt strålskyddslagen till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anmälningsblanketten är densamma som för hygienisk behandling.

Icke-anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling utan risk för blodsmitta, som till exempel frisör och massörer, omfattas inte av anmälningsplikten. Miljöbalken gäller dock även för icke anmälningspliktig verksamheter, bland annat ställs krav på lokalens utformning. Lämpligt är att kontakta en handläggare inom miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i god tid innan verksamheten startar så att bland annat utformning av lokalen kan diskuteras.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn över samtliga verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Syftet är att kontrollera att verksamheten drivs enligt miljöbalkens regler. Om brister upptäcks kan krav på åtgärder ställas.Sidan uppdaterad: 2016-10-13