Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Socialt företagande: en viktig kugge i Falkenbergs kommuns näringsliv

Det finns fem arbetsintegrerande sociala företag i Falkenbergs kommun. Företagsformen är relativt ny och har som huvudmål att hjälpa människor in i arbetslivet och i samhället. Detta är positivt både för den som får jobb och för samhället i stort. Falkenbergs kommun arbetar för att stötta utvecklingen av och öka kunskapen om socialt företagande.

Drivkraften för sociala företag är att skapa jobb

Ett socialt företag fungerar som vilket företag som helst och det drivs som ett kooperativ. Fokus ligger däremot inte på den ekonomiska vinsten. Istället är drivkraften att skapa jobb, sysselsättning och rehabilitering åt människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta gör företaget dels genom att anställa personer från denna målgrupp och dels genom att erbjuda dem arbetsträning. Arbetsträningsplatserna köps av kommunen, arbetsförmedlingen och andra aktörer.

Målgruppen består av människor som till exempel varit arbetslösa eller sjukskrivna länge, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller är nyanländ flykting. På det sociala företaget får de arbeta efter sin egen förmåga och utvecklas i sin egen takt, vilket inte är möjligt på alla arbetsplatser. Målet är att de ska må så bra att de kan fungera i arbetslivet.

Personerna som startar det sociala företaget har oftast egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. För dem blir det sociala företaget ett sätt att vända arbetslöshet till ett företagande.

Vinsterna är många

De sociala företagen är viktiga både för den enskilda människan som står i utanförskap och för samhället i stort.

I Falkenbergs kommun sysselsätter de sociala företagen i genomsnitt 70 personer. Av dessa är ungefär hälften anställda och de har gått från att vara beroende av bidrag till att få lön. Med ett jobb och en lön kommer självständighet, trygghet, gemenskap och livskvalitet.

Samtidigt är detta positivt för hela kommunen. Skatteintäkterna ökar medan bidragen och vård- och omsorgsinsatserna minskar.

Om du vill veta mer om arbetsintegrerande sociala företag så har tillväxtverket, arbetsförmedlingen och försäkringskassan tagit fram en webbplats som heter Sofisam. Där finns allt du behöver veta om arbetsintegrerande sociala företaglänk till annan webbplats.

Kommunen vill främja socialt företagande

Ett av Falkenbergs kommuns utvecklingsmål är att bli mer inkluderande. Vi vill därför skapa förutsättning för alla kommuninvånare att försörja sig själva, vara delaktiga i samhället och ha ett gott och meningsfullt liv.

Vår roll är att ge råd till och stötta de sociala företag som finns idag, de som vill jobba på ett socialt företag samt de som vill starta ett socialt företag.

Vi köper även tjänster av de sociala företagen och har en överenskommelse om arbetsträningsplatser. Genom att köpa tjänster och arbetsträningsplatser av de sociala företagen får de in mer pengar så att de kan fortsätta utveckla sitt företag.

När du köper varor och tjänster från sociala företag bidrar även du till att fler människor i vår kommun får ett arbete att gå till.

Fem företag med olika inriktningar

De fem sociala företag som finns i Falkenbergs kommun är verksamma inom en rad områden: café och catering, trädgårdsskötsel, cyklar och möbler, textil och hantverk, musikproduktion, föreläsning och hundpassning. Företagen är:

Klickar du på företagsnamnet så kommer du till respektive företags webbplats.

Sidan uppdaterad: 2017-09-01