Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Nätverk & Organisationer

I Falkenberg och i regionen finns en mängd olika nätverk och organisationer som kan hjälpa dig som företagare, både vad gäller affärsutveckling och inspiration.

Falkenbergs Näringsliv AB

Falkenbergs Näringsliv (FNAB) är kommunens helägda bolag med uppdrag att driva tillväxtfrågor i Falkenberg. En viktig del i detta arbete är att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag i Falkenberg. Via FNAB kan du som företagare få stöttning och information, lotsning till rätt kontakter både inom kommunen och i övriga nätverk samt en kontaktperson med helhetsperspektiv.

Näringslivet Falkenberg

Näringslivet Falkenberg är en aktiv medlemsorganisation med över 400 medlemmar. De arrangerar regelbundet näringslivsluncher och frukostar med föreläsningar och varje år arrangerar de Näringslivsdagen i Falkenberg. Näringslivet Falkenberg är också initiativtagare till Falkenbergsdialogen där företagare får möjlighet att träffa några av kommunen ledande politiker.

Connect Väst

Connect Väst hjälper dig som entreprenör och företagare att snabbare komma vidare i tillväxtprocessen genom att tillföra skräddarsydda resurser i form av kompetens och kapital. Connect har ett unikt nätverk av nationella och internationella experter som har de tekniska, företagsutvecklande och finansiella resurser du behöver.

Coompanion

Coompanion är företagsrådgivare åt personer vill starta eget tillsammans med andra i kooperativ bolagsform. Coompanion finns på 25 platser i landet, bland annat Halland. Coompanion hjälper till med information, rådgivning och utbildning för att man ska kunna gå från idé till företagande.

Nyföretagarcentrum Halland

Nyföretagarcentrum Halland erbjuder kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning för alla som funderar på att starta företag.

Falkenbergs Innerstad

Falkenbergs innerstadsförening samordnar och utvecklar alla butiker i centrum. De anordnar aktiviteter och arbetar även för att få nya butiker till Falkenbergs innerstad.

Företagarna i Falkenberg

Företagarna är en organisation med totalt 55 000 medlemmar i Sverige. De finns till som ett stöd för företag samt arbetar för att stimulera fler att bli företagare.

Kompetenscentrum Falkenberg

Kompetenscentrum Falkenberg erbjuder kvalitetskurser för företag och organisationer som är anpassade till företagens struktur och behov. Filosofin är att kunskaperna ska kunna praktiseras direkt på arbetsplatsen och främja organisationens utvecklingsarbete. Utbildningarna bedrivs exempelvis på högskolenivå och är oftast kortare kurser på kvartsfart där de studerande kan studera vid sidan av sitt arbete. Kurserna bedrivs som regel i samma form som Högskola på Distans och behörighetskraven är som regel: Grundläggande behörighet. Kompetenscentrum Falkenberg samarbetar med Falkenbergs Näringsliv AB, olika företagarföreningar samt enskilda företag och organisationer kring hur olika utbildningsbehov kan tillgodoses.

ALMI Företagspartner

ALMI är ett statligt bolag som hjälper företag i alla dess skeden, från nyföretagande till etablerade företag. De erbjuder såväl rådgivning som finansiering.

TEK (fd Teknik- och kompetenscentrum)

TEK Kompetenscentrum hjälper sina medlemmar med utbildningar och seminarier för att höja kompetensen.

Högskolan i Halmstad

Behöver ditt företag eller organisation hjälp med att utveckla produkter och tjänster, utvärdera verksamhet eller analysera arbetsmiljön? Via Högskolan i Halmstad kan ditt företag eller organisation få tillgång till studenter med den kompetens som eftersöks. Forskningen på högskolan är mycket framstående och internationellt välrenommerad.

Campus Varberg

Campus Varberg är idag Hallands största yrkeshögskola och erbjuder utbildningar tillsammans med näringslivskontakter och ledande utbildningsarrangörer.

Business Sweden (fd Exportrådet)

Business Sweden hjälper svenska företag att växa internationellt. Tillsammans med Business Sweden och Falkenbergs Sparbank genomför Falkenbergs Näringsliv olika landsseminarium. Dessutom samverkar vi vid den så kallade Exportstegen som innebär att småföretagare under sex halvdagar kan få avgiftsfri, enskild exportrådgivning av en regional representant. Då analyseras förutsättningarna för en utlandsetablering med slutmålet att ta fram en affärsplan.

Region Halland

En del av Region Hallands arbete är att arbeta för ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv. Det görs genom att skapa möjligheter för fler företag att startas, och befintliga företag att utvecklas och växa. De erbjuder såväl utveckling av företag som kompetensförsörjning.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Deras uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.


Sidan uppdaterad: 2015-08-24