Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Massor av svar om schaktmassor

Fler och fler vill bo i Falkenberg kommun och i takt med det byggs det fler bostäder. Då blir det också ett överskott av schaktmassor som sedan säljs vidare. För att möta branschens funderingar kring schaktmassor och vilka regler som gäller kallande miljö- och hälsoförvaltningen nyligen till ett dialogmöte.

För att minska risken för spridning av markbundna föroreningar i samband att schaktmassor flyttas finns det en rad regler att följa.

Givande möte

För att tydliggöra gällande regler och för att få en bättre översyn av varifrån schaktmassor tas kallande nyligen miljö- och hälsoförvaltningen, som också är tillsynsmyndighet, de större aktörerna i branschen till ett dialogmöte.
– Det var ett bra möte där ett 20-tal personer deltog. Vi kommer även i fortsättningen ha den här typen av dialogmöten. Det här är vårt sätt att hjälpa företag att göra rätt från början, säger Ingemar Johansson (C), ordförande i miljö- och hälsonämnden i Falkenbergs kommun.

Falkenbergs kommun kommer framöver också att göra inspektioner för att säkerställa att rätt schaktmassor också hamnar på rätt plats.

 

Sidan uppdaterad: 2017-10-12