Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Calle Fredin, Marie Ahlsten och Mustapha Radi.

Calle Fredin, Marie Ahlsten och Mustapha Radi.

Falkenberg kraftsamlar mot ungdomsarbetslösheten

Ingen ung ska behöva vara utan arbete eller studier längre än 90 dagar. Detta mål satte regeringen 2014, tillsammans med en uppmaning till kommuner och arbetsförmedlingen att göra så kallade lokala överenskommelser.

Nu är överenskommelsen i Falkenberg klar.

– Vår målsättning är ”en dörr in”. Vi kraftsamlar mot ungdomsarbetslöshet och vi gör det tillsammans, säger Mustapha Radi, chef för arbetsmarknadsenheten på Falkenbergs kommun.

Arbetsförmedlingen och kommunen har ett samarbete sedan tidigare kring unga som saknar arbete.

– Nu ska vi växla upp det samarbetet ytterligare. Det här är bra för företag, för Falkenberg – och mest av allt för ungdomarna själva, säger Calle Fredin, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Fokus ligger på unga mellan 16 och 24 år, som saknar arbete och som saknar eller inte har genomfört en gymnasieutbildning. I Falkenberg rör det sig vid årsskiftet om cirka 370 personer. Syftet med överenskommelsearbetet över landet är att långsiktigt och varaktigt minska ungdomsarbetslösheten.

Det är Mustapha Radi och Calle Fredin som skriver på avtalet i Falkenberg. Avtalet har Marie Ahlsten, koordinator för projektet, arbetat med under hösten. Hon har följt de riktlinjer som kommit från Delegationen för unga till arbete, Dua, på regeringskansliet. Det viktiga har varit att titta på vilka förutsättningar och behov som finns lokalt.

– En av de viktigaste åtgärderna är att vi kommer att bilda team av personal från de olika myndigheterna för att öka samverkan, säger Marie Ahlsten.

I teamen kommer att finnas representanter från arbetsförmedlingen, kompetenscentrum, gymnasieskolan, studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten. Det ska bli lättare för unga att få rätt slags hjälp, vare sig det är akut behov av försörjningsstöd som behövs, eller utbildning och praktik som ska ge jobb på längre sikt.

– Vi kommer att arbeta med fokus att utgå från de unga som behöver stöd. Det fina är att när det finns en dörr in så behöver man inte veta exakt vem man ska kontakta, utan det ska gå att få rätt slags stöd så fort som möjligt. Att skriva på det här avtalet är ett startskott för vårt gemensamma arbete, säger Mustapha Radi. 

I den lokala överenskommelsen finns ett antal mål. De är:

  • Att öka andelen ungdomar med gymnasiekompetens i Falkenbergs kommun genom att erbjuda dem som saknar gymnasieexamen utbildningskontrakt. Med plats för minst 10% av gruppen år 2016, 15% år 2017 och 20% år 2018.
  • Att Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen arbetar i samverkan med den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen under våren för att erbjuda traineeutbildning med planerad start i augusti 2016. I första hand inom vård och kock där vi identifierat ett stort rekryteringsbehov.
  • Att bygga upp ett team/arbetsgrupp som träffas regelbundet där personal som arbetar direkt med ungdomarna från de olika myndigheterna är representerade där målet är att skapa minst 4 aktiviteter under 2016 riktade till ungdomar.  Arbetsgruppens syfte är att lyfta målgruppens behov och gemensamt skapa insatser som kortar den unges väg till arbete.
  • Att ett fokusgruppsmöte kring vägledning ska genomföras under våren 2016.
  • Att minska antalet ungdomar som uppbär ekonomiskt bistånd från 29 personer till 24 personer under 2016 genom att erbjuda resursjobb.
  • Att senast den 30 april ska en kartläggning av hur Falkenbergs kommun arbetar med inkludering av personer med funktionsnedsättning läggas fram för arbetsgivarutskottet och sedan för kommunstyrelsen. Falkenbergs kommun har prioriterade fastställda mål. Ett av dessa är att Falkenberg ska bli mer inkluderande.
Sidan uppdaterad: 2015-12-30