Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Farliga metaller i smycken

Våren 2014 samverkade Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj med fokus på farliga metaller i smycken och bijouterier. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenberg deltog i projektet.

Syftet med projektet var att kontrollera halterna av metallerna nickel, kadmium och bly i smycken.  För de tre metallerna är gränsvärdena mycket låga, vilket i princip innebär att de inte får användas i smyckestillverkning. Nickelförbudet har funnits sedan 80-talet, gränsvärdet för kadmium kom för två år sedan, men förbudet mot bly är bara några månader gammalt.

De tre metallerna är skadliga för människor. Nickel kan framkalla kontaktallergi, kadmium kan orsaka benskörhet, cancer och njurskador medan bly kan skada nervsystemet.

För kadmium och bly uppkommer riskerna först inne i kroppen, inte vid hudkontakt. Eftersom många barn och unga använder smycken, finns det en risk för att de suger på smyckena, eller till och med får i sig delar. Små barn är extra utsatta eftersom de ofta stoppar saker i munnen och har liten kropp. Detta innebär större risk för exponering, högre koncentrationer i den lilla kroppen samt att skadan kan bli större eftersom de inte är fullt utvecklade.

Nickel, kadmium och bly orsakar även andra problem. Dels hälsoproblematik för arbetarna vid tillverkning av smycken och dels miljöproblem när de slängs och blir avfall. Hamnar det på deponi kan metallerna läcka ut i naturen.

Tillsynsprojektet visade att det är svårt både för privatpersoner och butiker att kontrollera att smycken inte innehåller otillåtna mängder av nickel, kadmium och bly. Bästa sättet att undvika risk för exponering av dessa metaller, är att undvika bijouterier. Kadmium används för att det gör legeringen blank medan bly används för att ge smycket tyngd. Ett annat sätt är givetvis att fråga butiken. De har skyldighet att veta vad de säljer.

Sidan uppdaterad: 2014-10-06