Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nya regler för kosmetiska produkter

Från den 1 september 2014 gäller nya regler för kosmetiska produkter.

Kosmetiska produkter som exempelvis tvål, schampo, solskyddsprodukter, tandkräm, smink och parfym som tillhandahålls i Sverige ska precis som tidigare vara märkta på svenska. Ansvarig person som tillhandahåller kosmetiska produkter som saknar svensk märkning, ska från och med den 1 september 2014 betala en miljösanktionsavgift i enlighet med 7 kap. 15§ i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Vid försäljning av mindre kosmetiska produkter så som tvål, kulor med badskum och andra produkter som av praktiska skäl är omöjliga att märka med en väl synlig och lättläst ingrediensförteckning, ska som tidigare skyltas i omedelbar närhet av produktens säljbehållare. Skyltningen kan ske på exempelvis en etikett, remsa, bipacksedel eller tejp på produktens förpackning eller behållare. Från och med den 1 september 2014 ska den som tillhandahåller denna typ av kosmetiska produkter till slutkonsument, utan märkning, betala en miljösanktionsavgift på 2000 kr.

För mer information se förordningen (länkruta) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter som utfärdades den 24 april 2014.

Sidan uppdaterad: 2014-06-19