Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nya avtal om kommunens städning

Falkenbergs kommun har gjort en ny upphandling av städningen i kommunens lokaler. Två företag har valts ut.

Det nya avtalet om lokalvård gäller från kommande årsskifte och omfattar total 125 000 kvadratmeter lokalyta, i skolor, kontor, idrottshallar med mera, Samhall AB och ADA Service partner är de företag som lagt lägst anbud och som uppfyller de kvalitetskrav som kommunens ställer.

Båda företagen har tidigare anlitats av kommunen. Av sju anbudsgivare underkändes två. Ett av dem har överklagat upphandlingen. Vad det leder till är inte klart ännu. Den som överklagat anses inte ha tillräcklig kapacitet och kompetens för att uppfylla kraven i upphandlingen.

Sidan uppdaterad: 2013-06-18