Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Paulina Claesson, en av fem deltagare i Morgondagens ledare.

Paulina Claesson, en av fem deltagare i Morgondagens ledare.

Morgondagens ledare utbildas i länsprojekt

I framtiden behövs många nya chefer i den kommunala verksamheten. Många gamla chefer går i pension och verksamheten växer och förändras. Därför satsar de halländska kommunerna tillsammans med Region Halland på Morgondagens ledare, ett utbildningsprojekt för blivande chefer.

- Ambitionsnivån är hög i projektet. Det är en väldigt utmanande ochkrävande utbildning. Det säger Paulina Claesson, en av fem deltagare från Falkenbergs kommun.
De 32 deltagarna från Falkenberg, Halmstad, Varberg, Hylte och Laholm har valts ut bland dubbelt så många sökande. Att ha blivit utvald känns väldigt roligt, tycker Paulina, som till vardags arbetar som controller på Falkenbergs kommuns strategienhet. Det innebär att hon arbetar med kommunens övergripande ekonomi som budgetuppföljning och ekonomistyrning.

Internatutbildning

Hanna Olsson arbetar med projektet Morgondagens ledare som kommunikatör och administratör. Hon berättar att utbildningen till stor del består av självstyrt lärande. Men det anordnas också flera internat, förlagda till Katrinebergs folkhögskola, där deltagarna får lära sig om ledarskap, organisation, coachning med mera.
Föreläsarna är hämtade både från de deltagande kommunerna, regionen och utifrån. Men eftersom alla deltagare arbetar inom den offentliga sektorn ligger inriktningen på offentlig, alltså skattefinansierad, verksamhet.
- Målsättningen är att få fram bra ledare som kan gå in i en ledarroll där det behövs, säger Hanna Olsson. Deltagarna har mentorer som de "skuggar" i den dagliga verksamheten.

Vill kunna påverka

-Jag vill gärna vara med där det händer saker och kunna påverka och styra, säger Paulina Claesson.
Att satsa på ledarskap var ingen ny tanke för henne när chansen att söka till Morgondagens ledare dök upp. Paulina Claesson och de andra deltagarna är inte lovade någon chefstjänst efter avslutad utbildning. Men den är under alla omständigheter något betydelsefullt att ha med sig i den framtida karriären. Deltagarna representerar många olika yrken och verksamhetsområden.
Från Falkenberg deltar utöver Paulina Claesson: Frida Byrsten, barn- och utbildningsförvaltningen, Viktoria Bengtsson, FaBo, Erika Svensson, kultur och fritidsförvaltningen samt Fredrik Andersson, socialförvaltningen.

Regionalt samarbete

Peter Axelsson är personalchef i Falkenbergs kommun. Han ser fyra skäl till att det är viktigt att satsa på Morgondagens ledare.
- För det första är detta ett viktigt rekryteringsalternativ för försörjningen med chefer. Vi söker förstås chefer även externt men det är bra att ha egna personer att anställa. För det andra är det viktigt och bra att vi samverkar inom regionen om sådana här frågor. Jag tycker också att det är bra om länet blir en gemensam arbetsmarknad. Och inte minst skapar det här utvecklingsmöjligheter för våra duktiga medarbetare, säger Peter Axelsson.

Artikeln publicerades även i tidningen Framtid Falkenberg, mars 2013.

Sidan uppdaterad: 2013-03-04