Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Peter Axelsson, personalchef i Falkenbergs kommun

Peter Axelsson, personalchef i Falkenbergs kommun

Framtidens jobb finns i kommunen

Falkenbergs kommun är den största arbetsgivaren i Falkenberg. Cirka 3 100 personer har sin anställning här och varje år behöver omkring 200 nya medarbetare rekryteras. Det kan bli fler i framtiden då till exempel många inom förskolan går i pension. Att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka duktiga sökande till de lediga tjänsterna är alltså mycket viktigt för kommunen.

- För den som skaffar sig en utbildning finns det en framtid i den kommunala sektorn. Det kommer att behövas både lärare och vårdpersonal, även om inte just kommunen kommer att vara den dominerande arbetsgivaren för vårdanställda. Men framförallt ser vi ett framtida behov av förskollärare. De stora pensionsavgångarna har inte startat inom det området än, men när de gör det finns ett stort rekryteringsbehov. Dessutom finns ett ständigt behov av sjuksköterskor, säger kommunens personalchef Peter Axelsson.

Det råder lågkonjunktur och arbetslösheten stiger. Inom den privata sektorn minskar många arbetsgivare sin personal. Motsvarande trend finns knappast inom kommunen, med ett undantag, nämligen inom gymnasieskolan där behovet av lärare minskar när elevkullarna krymper. Men det är en tillfällig minskning, om några år blir eleverna fler igen.

 I en högkonjunktur hårdnar konkurrensen om arbetskraften gentemot den privata marknaden. Peter Axelsson förutspår att det kan bli svårt att få tag på rätt personer med spetskompetens under goda tider, eftersom kommunen inte har samma möjlighet som det privata näringslivet att konkurrera med höga löner. Kommunen är bra som arbetsgivare på andra sätt.

Öppenhet

-Öppenheten är en av våra starka sidor. Delaktighet likaså. Vi stärker vårt varumärke genom att erbjuda önskad sysselsättningsgrad, säger Peter Axelsson.

Det innebär att man som anställd kan välja hur mycket man vill jobba. Kompetensutveckling för personalen är en annan viktig sak.

Antalet invandrare i kommunen ökar ständigt. Hur är deras möjligheter att få kommunala jobb?

-Vi har många invandrare som jobbar i vården, särskilt som timanställda. De borde utbilda sig till undersköterskor. Överhuvudtaget behövs invandrare inom barnomsorg, skola och vård. De har ju en spetskompetens i form av kunskaper i ett annat språk och den behöver vi, säger Peter Axelsson.

Marknadsföring

Kommunen arbetar med att marknadsföra sig som arbetsgivare. Det sker på olika mässor, som Jobbmässan som hölls i Falkenberg i februari, och i dialog med studenter och skolelever.

-Den kommunala verksamheten har mycket att erbjuda, men vi måste bli bättre på att marknadsföra det vi gör och arbeta för en ständig utveckling, säger PA-konsult Annelie Elofsson på kommunens arbetsgivarenhet.

Hon betonar att det är inspirerande att arbeta i en kommun och vara med och påverka samhällsutvecklingen. Det är något som de personalgrupper som kan vara svårast att hitta sysslar med: ingenjörer, planarkitekter och ekonomer.

Kompetensutveckling är en annan viktig sak, enligt Peter Axelsson.

-Vi satsar på våra ledare genom att erbjuda dem kompetensutveckling kopplat till ledarskapet och chefskapet i kommunen.

Nya chefer

Inte minst viktigt är att trygga försörjningen av nya ledare. Det sker inom ramen för projektet Morgondagens ledare, som beskrivs närmare i artikel här intill. En satsning på trainee-platser och studentmedarbetare verkar i samma riktning, nämligen att ge unga personer under utbildning möjlighet att pröva på att arbeta i kommunen med konkreta arbetsuppgifter.

Sidan uppdaterad: 2013-03-05