Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kommunens upphandling

Falkenbergs kommun upphandlar varor och tjänster för mångmiljonbelopp varje år. En effektiv upphandling är viktig för att hushålla med skattepengarna och få bästa möjliga produkter och tjänster till lägsta möjliga pris. Som stor kund har kommunen möjlighet att få förmånliga villkor. För att slippa göra en upphandling med anbud från många aktörer varje gång man behöver en viss produkt tecknar kommunen ofta ramavtal med några leverantörer som gäller under en viss begränsad tid. Upphandlingen styrs av Lagen om offentlig upphandling.

Kommunen försöker påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom upphandlingen och vill ge en tydlig signal till marknaden att miljöanpassning är ett kundkrav. Kommunen vill inspirera andra till att handla miljövänligt genom att vara ett gott exempel. Det finns också etiska regler för upphandling i vissa fall.

Upphandlingsenheten är kommunens främsta resurs för inköp och dess uppgift är bland annat att teckna ramavtal för varor och tjänster över förvaltningsgränserna. Offentlig upphandling regleras av lagar som bl a syftar till att se till att den fria konkurrensen inte sätts ur spel och att kommunen gör så kostnadseffektiva inköp som möjligt.

Upphandlingsenheten är kommunens juridiska expert i upphandlingsfrågor. Enheten ska serva både de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen och tillhör organisatoriskt Administrativa avdelningen. Samtliga kommunens verksamheter kan vända sig till upphandlingsenheten för att få råd eller konkret hjälp vid inköp.

Kommunen samarbetar med Skatteverket

Falkenbergs kommun samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet och därmed underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens. Samarbetet ska förenkla och möjliggöra för Falkenbergs kommun att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter.

Vid upphandling och under avtalsperioden kontrolleras att entreprenörer och leverantörer i alla led fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter. Kommunen ställer också vissa etiska krav på sina affärspartners.

Sidan uppdaterad: 2018-02-02