Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Genom avtal med Högskolan i Borås, Göteborgs Universitet/Pedagogen, Halmstad Högskola och Karlstads Universitet har Falkenbergs kommun del i ansvaret för utbildningen av lärare/pedagoger på samtliga nivåer inom förskola, barn- och ungdomsskola genom VFU (verksamhetförlagd utbildning).

Lärarstudenter, med hemort Falkenberg, placeras av kommunens VFU-samordnare i de olika verksamheterna och ska vara relaterad till studentens inriktning i sin utbildning. En VFU-lärare (lokal lärarutbildare) har huvudansvaret för handledningen av studenten på sin VFU-plats och genomför pedagogiska och didaktiska samtal liksom utvecklingssamtal tillsammans med studenten och mentorn/VFU-ledaren från högskolan eller universitetet.

Att vägleda lärarstudenter under VFU ger skolan möjlighet:

  • till utveckling genom delaktighet i lärarstudentens utbildning
  • att inför examensarbetet föreslå för skolan intressanta utvecklingsområden
  • "marknadsföra" sig för nyrekrytering av lärare

arbetslaget:

  • ett värdefullt tillskott av personalresurs. Studenten blir under utbildningens gång mer och mer delaktig i undervisningen och i arbetslagets övriga uppgifter.

läraren rika tillfällen till:

  • att följa den pedagogiska forskningen och skolutvecklingen genom de föreläsningar och den kompetensutveckling som lärosätena erbjuder
  • utveckling i sin lärarroll genom samarbetet med studenterna och lärarutbildningen
Sidan uppdaterad: 2018-01-18