Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sommarjobb i kommunen

Du som går första och andra året på gymnasiet kan söka sommarjobb hos Falkenbergs kommun. Det är Arbetsmarknadsavdelningen som administrerar ansökningarna och vi försöker matcha din ansökning mot de arbetsplatser som finns. Ansökstiden för 2018 är nu slut, du som har sökt sommarjobb kan logga in på Feriebas från 13 april för besked om du fått jobb eller inte.

För dig som går på gymnasiet

Vill du sommarjobba hos oss? Eller vill du veta mer om vilka sommarjobb kommunen erbjuder? Då har du kommit rätt. På den här sidan kan du läsa om vad ett sommarjobb är – vem som kan ansöka, hur du ansöker med mera. Välkommen med din ansökan!

Vad är ett sommarjobb?

Ett sommarjobb pågår under tre veckor inom någon av kommunens verksamheter eller inom någon ideell förening. Syftet med sommarjobbet är bl.a. att du ska få en inblick i arbetslivet, få arbetslivserfarenhet och förhoppningsvis goda referenser att lägga till i ditt CV. Sommarjobben finns på olika arbetsplatser, inom barn- handikapp och äldreomsorg, kök, vaktmästeri, parkskötsel, bibliotek, IT-café för pensionärer, musiker till Mötesplats Mölle, Sportsommar (som idrottsledare), Kultursommar m.fl.

Vem kan söka sommarjobb?

Du ska vara självgående, kunna ta dig till arbetsplatsen och ha så goda svenskakunskaper att du förstår instruktionerna du får och kan förmedla dig på svenska.
Du som går första eller andra året på gymnasiet och är folkbokförd i Falkenbergs kommun kan söka sommarjobb. Du får inte ha haft sommarjobb tidigare via Navigatorcentrum under din gymnasietid (du som hade sommarjobb i nian har ändå möjlighet att söka som gymnasieelev).

Det finns ett antal platser avsatta till elever som går i nian. Varje grundskola tilldelas ett antal platser. Om du går i nian och är folkbokförd i Falkenbergs kommun kan du söka sommarjobb genom din skolkurator som kan vara behjälplig när du ansöker.
Grundskoleelever placeras inte inom barnomsorgen!

Hur söker jag sommarjobb?

Du söker feriejobb via vår självserviceportal Feriebas, se länk i gul ruta till höger. Du kommer till Feriebasportalen när du klickar på länken i den gula rutan. I portalen ska du fylla i namn, adress och personnummer samt kontaktuppgifter till både dig och dina föräldrar. Du fyller sen i vilken skola och vilket program du går på, vilka arbetsområden du är intresserad av att jobba inom, under vilken period du vill jobba, vilka intressen du har, om du har några särskilda behov, med mera. Vi ber dig även att berätta lite kort om dig själv.

Om du söker jobb inom förskola, fritids, kök, fritidsverksamhet, sport- eller kultursommar eller LSS så ansök om ett utdrag ur belastningsregistret hos polisen redan idag. Länk finns till höger på denna sida.

Om du blir tilldelad ett sommarjobb får du besked på "Mina sidor" i Feriebasen (där du gjorde din ansökan). Du får också en kallelse till ett obligatorisk anställnings- och informationsmöte. Den som uteblir förlorar jobberbjudandet.

När du gjort din ansökan i Feriebas kommer det att skickas ett lösenord till din mailadress.

  • Var rädd om ditt lösenord – det måste du ha för att logga in och få besked om du fått sommarjobb eller ej!
  • I beskedet svarar du på om du vill ha jobbet eller ej genom att klicka JA eller NEJ. Svarar du inte inom angiven tid förlorar du jobbet som då går till annan sökande.

Förändringar kan ske genom att sökanden tackar nej till erbjudet jobb. Om du inte fick jobb i första skedet står du på reservplats och erbjudande om feriejobb kan komma när som helst fram till sommaren.

Gå därför in och titta minst en gång i veckan!

Hur fördelas jobben?

Sökande matchas i databasen och placeras på våra arbetsplatser. För 2018 finns det cirka 150 sommarjobb att matcha med alla sökande. Grundskoleelevernas platser är inkluderade i dessa.

Vilka arbetsperioder och arbetstider gäller?

Som sommarjobbare arbetar du under en period av tre veckor, fem dagar i veckan och åtta timmar om dagen. Det förekommer också platser med 4 veckors jobb, då jobbar du 6 timmar/dag.

Det blir 112 timmar vid full närvaro. Den som arbetar under vecka 25 är ledig midsommarafton, det kan inte jobbas in och därför blir det färre timmar under den perioden.

Observera att på de flesta förskolor blir det endast 12 arbetsdagar (p.g.a. att förskolorna sommarstänger) Du kan då jobba max 96 timmar.

Du måste kunna jobba alla de 3 eller 4 veckor du erbjuds. Du kan inte byta period eller arbetsplats. Fungerar inte detta måste vi be dig tacka nej till jobbet.

Midsommarafton är en ledig helgdag och det finns inte möjlighet att jobba in de timmarna.

Vilken lön får jag?

Lönerna för 2018 är ännu inte klara.

Hur får jag min lön?

När du jobbat klart alla dina veckor ska du lämna in en timrapport. Den ska vara signerad av handledare/arbetsplatsen varje dag samt underskriven av dig och din handledare.
Lämna eller skicka den till Navigatorcentrum, Berit Martinsson, 311 80 Falkenberg.

Ca tre veckor efter att vi fått in din timrapport får du din lön insatt på ditt konto. Lämna din utvärdering tillsammans med din timrapport.

Kontonummer

När du går på anställnings- och informationsmötet tar du med ditt bankkontonummer.

Utdrag ur polisens belastningsregister

Du som ska jobba inom förskola och inom verksamheter med barn under 18 år, skolkök eller handikappomsorgen/LSS:
För att du ska få jobba inom dessa verksamheter måste du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister på anställnings-och informationsmötet du kallas till på Navigatorcentrum. Utdrag ur registret kan du beställa på polisens webbplats, länk finns på denna sida.

Ansök om utdrag ur polisens belastningsregister redan idag!

Ta med ditt registerutdrag till Anställnings- och informationsmötet.
Anställningsavtal skrivs inte om du inte har med ditt belastningsregister och ska jobb inom ovan nämnda yrkesområden.

Intyg

När du har avslutat ditt sommarjobb får du ett arbetsintyg hemskickat. Om du vill ha ett arbetsbetyg/referens måste du be din arbetsplats om det.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta då Berit Martinsson på Navigatorcentrum som nås på 0346-88 54 14 eller 073-86 80 103 på förmiddagar. Du kan också mejla till berit.martinsson@falkenberg.se

Sidan uppdaterad: 2018-03-14