Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Jobba i kommunen

Falkenbergs kommun är den största arbetsgivaren i Falkenberg med drygt 3 000 anställda. Runt 150 nya medarbetare rekryteras varje år varav de flesta inom barn- och äldreomsorgen. Totalt sett finns det fler än 300 olika slags yrken inom kommunen.

Kommunen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat erbjuda medarbetarna en god arbetsmiljö, kompetensutveckling och förmåner som till exempel friskvårdsersättning. Ett annat sätt är strävan efter att medarbetarna ska ha möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Intern rörlighet och karriärutveckling uppmuntras genom aspirantprogrammet Morgondagens ledare, för att få fram kommunens framtida chefer. De som redan är chefer erbjuds ett ledarutvecklingsprogram med inriktning mot det personliga ledarskapet och konkreta chefsverktyg. 

I Falkenbergs kommun är medarbetarnas delaktighet och samverkansmöjligheter viktiga för fortsatt utveckling av kommunens verksamheter.

Sidan uppdaterad: 2016-06-02