Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Frågor och svar om praktik

 

Vad är en praktik?

En praktikplats handlar om att en person är på en arbetsplats för att lära sig ett arbete eller för att få inblick i hur en arbetsplats eller bransch fungerar. En praktikplats ska aldrig ersätta ett reguljärt arbete.

Vad är en arbetsplatsförlagd utbildning (APU)?

Ni har möjlighet att tillsammans med någon av våra arbetsmarknadscoacher skapa och anpassa en intern utbildning som passar ert företag.

Vad är syftet med praktikplatsen?

Det gemensamma för alla praktikplatser är att de ska stärka den enskildes möjligheter att få ett arbete. Det kan vara att man genom praktik får viss arbetslivserfarenhet som gör att man kan söka och få jobb. Det kan också vara så att praktikplatsen leder till en anställning på den arbetsplats där man har praktik. Det kan vara lite olika för olika personer.

Hur länge måste man ta emot en praktikant?

Överenskommelse görs med coach, praktikant och er, om en tidsperiod som passar. Skulle det inte fungera kan man avbryta när som helst.

Får man som arbetsgivare betalt för att ta emot en praktikant?

Nej, inte i de praktikplatser som vi inom kommunen förmedlar. Företaget ger den arbetssökande en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden och där ni på arbetsplatsen visar ett socialt engagemang och underlättar för fler att få ett arbete genom att de får lära sig hur det fungerar hos er.

Hur garanterar ni att praktiken inte ersätter anställning?

Om ett företag eller annan arbetsplats vill ta emot en praktikant så berättar vi om hur det fungerar och att en praktik aldrig får ersätta ett reguljärt arbete, det vill säga en "riktig" anställning. Om ett företag exempelvis har varslat anställda är det inte aktuellt med praktikplats.

Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. Du får inte heller ha betydande betalningsanmärkningar.

Det är företagets eget ansvar att informera sina fackliga organisationer att de tar emot en praktikant. När det gäller praktik på kommunala arbetsplatser förhandlas de platserna med de fackliga organisationerna.

Vad krävs av oss på arbetsplatsen?

Det behövs någon som handleder praktikanten så att denne får en meningsfull tid hos er. Vad som krävs från er är socialt engagemang där ni ger möjlighet för en arbetssökande att lära sig er bransch.

Praktikanten räknas som arbetstagare när han eller hon deltar i förberedande insatser, därför gäller vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen även för praktikanten.

Det innebär att du ansvarar för att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Företaget är också skyldig att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen uppfyller uppfyller kraven ur arbetsmiljösynpunkt.

Arbetsmarknadsavdelningen roll?

Vi är med under hela processen:

  • Täta uppföljningar
  • Nära dialog
  • Flexibilitet

Vem försäkrar praktikanten?

Kommunen försäkrar praktikanten.

Sidan uppdaterad: 2016-04-13