Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Insatser för personer 16 - 65 år

Alla insatser görs av Arbetsmarknadsavdelningen. Fram till januari 2018 fanns Navigatorcentrum för personer mellan 16 - 24 år, den verksamheten finns idag på Arbetsmarknadsavdelningen.

Vad gör Arbetsmarknadsgruppen?

Arbetsmarknadsgruppen arbetar med deltagare som är 16 - 65 år. Tillsammans med deltagarna tittar vi på möjligheterna för att man ska nå sitt mål.

Arbetsmarknadsgruppen är uppdelat i två team:

 • Vägen In
 • Matchningsteamet

Under ditt första besök på Arbetsmarknadsavdelningen kommer du att träffa oss i ”Vägen in". Vi vill tillsammans med dig samtala kring din väg framåt. Utifrån dina behov gör vi upp en planering.

Vi kan erbjuda olika kompetenshöjande insatser såsom:

 • Arbetsträning
 • Arbetsförmågebedömning
 • Friskvård
 • Stödjande och motiverande samtal.

Nästa steg i Arbetsmarknadsgruppen kan vara, Matchningsteamet. Vi arbetar med att stödja deltagarna, att skaffa nya referenser, kontakter och arbetslivserfarenhet genom  praktik inom den privata och offentliga sektorn.

Matchningsteamet kan erbjuda:

 • Gruppverksamhet.
 • Individuell coaching.
 • Jobbsökaraktiviteter.
 • Praktik.
 • Arbetsplatsförlagda utbildningar.

Arbetsmarknadsgruppen erbjuder inga färdiga lösningar och vi arbetar förutsättningslöst med samtal och gruppaktiviteter för att skapa lösningar efter deltagarnas behov, möjligheter och önskemål. En stor del av Arbetsmarknadsgruppens arbete går ut på att samarbeta med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och arbetsgivare.


Sidan uppdaterad: 2018-01-26